دعلمي چارومعاونیت

 

  د علمی چارو معاونیت په اړوند معلومات

پیلیزه

په عموم کی د علمی چارو معاونیت د لوړو زده کړو په نهادونو کی د هیواد په کچه او په خاص ډول په غزنی پوهنتنون کی خاص او کلیدی ځای لري، کوم چی د ټولو علمی او اکادمیکو چارو مدیریت او رهبری د پوهنتون دریاست د مقام سره په هماهنګی په غاړه لري.

 

 

لیدلوری

غزنی پوهنتون په نظر کی لري تر څو د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کی د خپل ۵ کلن استراتیژیک پلان مطابق د منطقی په کچه د علم او پوهی د پراختیا، د افغانی ټولنی د اوسنی او ورځ تربلی زیاتیدونکو اړتیاوو ته د لاس رسی په خاطر  له موجوده امکاناتو څخه په ګټی اخیستنی سره خپل پنځه کلن استراتیژیک پلان له مخکی په  دقیق ډول طرحه ترڅو په کمی او کیفی لحاظ د افغانستان د متدینو خلکو او ټولنو لپاره مصدر د خدمت وګرځی.