اعلان دواطلبی

gu_admin
مخ

Publish Date

Closing Date

Location Ghazni,City,Ghazni University

پوهنتون غزنی به استناد نامه شماره (۸۴۰) مورخ ۱۷ صفر ۱۴۴۵ ریاست اداری وزیر بنا وزرات تحصیلات عالی وقرار فیصله شورای اداری کابینه امارت اسلامی افغانستان پوهنتون غزنی می خواهد تی جای دوباب غرفه خوراکه فروشی وغرفه قرطاسیه فروشی عکاسی وفوتوکاپی را طور جدا گانه از طریق دواطلبی مزایده طور کرایه ماهوار به قرارداد دهد .

بنا براین به اطلاع تمام علاقمندان که خواهش چنین قرارداد را داشته باشد رسانیده می شود .بعد از نشر اعلان برای مدت ۱۵ روز جهت اخذ معلومات ومطالعه شرطنامه به آمریت تدارکات پوهنتون غزنی واقع قلعه جوز مراجعه نمایند وهنگام اخذ شرطنامه و ورق آفر مزایده تضمین وقیمت شرطنامه نقدآ اخذ می گردد وجهت مجلس مزایده به روز یکشنبه مورخ ۱۶-۷-۱۴۰۲ به پوهنتون غزنی حضور به هم رسانند .