معرفی دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی

 

 

دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی، یک نهاد معتبر علمی، تدریسی و تحقیقی است که در ۱۳۹۲ به اساس تلاش و پیشنهاد رهبری پوهنتون غزنی از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور منظور وایجاد گردید، این بخش به شمول آمر دیپارتمنت ۶ عضو کادری دارد، که همه آن ماستر و دارای رتبه پوهنیاری میباشند. تا اکنون این دیپارتنمت پوهنحی شرعیات به تلاش و همکاری استادان چهار دور فارغ داشته است.

 

پوهنیار وحید الله عزام آمر دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

شماره تماس:  ۰۷۹۷۰۸۰۵۰۴

ایمیل آدرس:  wahidullahazaam26@gmail.com