کار هموار کاری سرک حلقوی داخل کمپس پوهنتون غزنی آغاز گردید.

gu_admin
Tue, Nov 28 2023 12:08 PM
م

سرک حلقوی داخل کمپس پوهنتون غزنی که قبلا از سوی انجنیران ریاست محترم زیربنای وزارت تحصیلات عالی سروی و نشانی گردیده بود بروز دوشنبه مورخ 1402/8/29 مرحله دوم آن که شامل هموار کاری و ساخت جویچه های آن میگردد آغاز گردید .

محترم مولوی جاوید خالد معان مالی و اداری پوهنتون غزنی حین آغاز کار این سرک از توجه و همکاری مقام وزارت جهت آغاز این کار اساسی ابراز سپاس و قدر دانی نمودند .

این سرک حلقوی تمامی تعمیر های داخل کمپس پوهنتون را با همدیگر وصل میسازد .

Latest news

Sun, Apr 07 2024 11:07 AM
Background image

Monitoring of the Installation of Electrical Pylons of Ghazni University

Monitoring of the Installation of Electrical Pylons of Ghazni University

Mr. Mawlawi Mohammad Javed "Khaled" Deputy of Finance and Administration of Ghazni University who accompanied. . .

Sun, Apr 07 2024 11:04 AM
Background image

15 candidates for the vacancies of Ghazni University service staff were examined.

15 candidates for the vacancies of Ghazni University service staff were examined.

The University of Ghazni held a test for vacancies for the service staff of the university on Tuesday,. . .

Sun, Apr 07 2024 10:58 AM
Background image

The Strategic Plan of Ghazni University was held under the title of Strategic Plan of Ghazni University!

The Strategic Plan of Ghazni University was held under the title of Strategic Plan of Ghazni University!

The Strategic Plan of Ghazni University began on 24th of April 1403 according. . .

BACK TO NEWS