کتابخانه

گزارش کوتاه از کتابخانه پوهنتون غزنی از زمان ایجاد تا اکنون

پوهنتون برای نخستین بار با دو پوهنحی ( تعلیم تربیه و زراعت) در سال 1387 در ولایت غزنی ایجاد و آغاز بکار نموده است که اکنون تشکیل آن از دو پوهنحی به پنج فاکولته وسعت یافته است، که سه فاکولته دیگر به اضافه دو پوهنحی پیشین در جریان سالهای فعالیت اش تا اکنون به  تشکیل اش افزوده شده است، همینطور تشکیلات اکثریت بخش های اداری آن به ویژه مدیریت عمومی کتابخانه از زمان آغاز بکار پوهنتون در تشکیل نبوده است که خوشبختانه در سال 1390 در کنار برخی از بست های اداری دیگر بطور رسمی در تشکیل این اداره افزوده شده است و همچنان یک بست کتابدار نیز در سال 1392 در تشکیل اش اضافه شده است که از چند سال به اینسو کتابخانه با داشتن دو تن کارمند، (مدیر عمومی کتابخانه و کتابدار ) مشغول خدمت و فعالیت میباشد، طوریکه در بالا اشاره گردید کتابخانه از زمان آغاز بکار پوهنتون بطور رسمی در تشکیل پوهنتون وجود نداشته است اما با همت و تلاش های پی گیر نخستین رییس پوهنتون غزنی کتابخانه بطور غیر رسمی با یک اتاق و چندین جلد کتاب های دریافتی از سوی نهاد های گوناگون اندکی پس از بنیان گذاری شکل گرفته است که تا سال 1390 کتابخانه در حدود نزدیک به 13000 جلد کتاب را در رشته های گوناگون در خودش جا داده است و به علت نبود بست رسمی در ساختار اداره و عدم توجه و رسیدگی لازم در آن وقت به سر و سامان کتابخانه، در کنار کتاب های نا منظم امکانات و وسایل کهنه را نیز در کتابخانه قرار داده بودند که کتابخانه بیشتر به یک انبار خانه می ماند تا کتابخانه، که پس از افزوده شدن بست مدیریت عمومی کتابخانه در ساختار اداره بنده  سیدعبدالرءوف "موسوی" دانش آموخته رشته اقتصاد در پایان سال 1390 خورشیدی به صفت مسوول عمومی در بخش یادشده از طریق رقابت آزاد تقرر یافتم، که با کار و کوشش پیگیر و دوامدار کتاب ها فهرست، رشته بندی، تنظیم، ترتیب و در قفسه ها جابجا نموده و با نداشتن امکانات ابتدایی مانند یکپایه کمپیوتر برای انجام کار های اداری کتابخانه، کتابخانه را تا اندازه ی سر و سامان داده و از آن زمان تا اکنون همواره تلاش نمودیم تا در کنار عرضه خدمات کتابخانه ای بیشتر و بهتر، توجه نهاد های دولتی و غیر دولتی را برای بدست آوردن کتاب ها و منابع علمی نوین، مرجع و به روز جلب نموده و ادامه دهیم، که به اساس کوشش های پیگیر و دوامدار در هماهنگی با هییت محترم رهبری اداره ما توانستیم در جریان سالهای گذشته تا اکنون در اوقات مختلف کتابهای را در رشته های گوناگون از سوی نهاد های دانش دوست بدست آورده و در اختیار مراجعیین و کاربران مان قرار دهیم.

 •  به تعداد حدود 175 جلد در سال 1395 از سوی ریات محترم نشرات وزارت تحصیلات عالی دریافت گردیده است.
 • 120 جلد کتاب های دیگر در رشته طب حیوانی (پوهنحی وترنری) در سال 1397 از سوی ریاست محترم فاکولته طب حیوانی(وترنری) پوهنتون کابل دریافت گردیده است.
 • به تعداد حدود 700 جلد کتابهای گوناگون در سال گذشته از سوی دفتر محترم دکتر یحیا وردک دریافت گردیده است.
 • 12 جلد قآن شریف را از ریاست محترم اطلاعات، نشرات و روابط عامه وزارت محترم تحصیلات عالی دریافت گردیده است.
 • 72 جلد کتاب ها و مجلات علمی را از سوی اداره محترم اکادمی علوم دریافت گردیده است.
 • در حدود 1500 جلد هم در این اواخر از سوی اداره محترم بنیاد آسیا دریافت گردیده است.

 

 

ما همواره با پشتبانی شورای محترم رهبری اداره در تلاشیم تا امکانات، کتاب ها و منابع علمی بیشتر و بهتر را بخاطر غنی سازی کتابخانه و برطرف سازی نیاز مندی های کاربران و مراجعیین مان به مواد آموزشی نو، مرجع و به روز  فراهم آورده و کنار گسترش بخشیدن عرضه خدمات کتابخانه ای  به اعتبار و کیفیت تمامی بخش های اداره به ویژه در بخش های علمی و آموزشی افزایش داده و فردای بهتری را برای جامعه علمی مان رقم زنیم.

یکی از مشکلات اساسی که فرا راه گسترش دادن عرضه خدمات کتابخانه  این نهاد علمی وجود دارد نبود ساختمان مشخص و جداگانه، تشکیل و امکانات مورد نیاز کتابخانه بوده که مانعی بزرگی را برای ایجاد کتابخانه های دیگر در سطح هر پوهنحی بر سر راه مان قرار داده است، چون بدون جای مشخص، تشکیل و امکانات مورد نیاز عرضه خدمات به گونه ای مطلوب مشکل به نظر می رسد، آرزومندم وزارت محترم تحصیلات عالی به ادامه همکاری های سخاوتمندانه پیشین اش در آینده نزدیک ما را در جهت ساخت یکباب ساختمان مشخص و جداگانه مجهز با امکانات مورد نیاز  برای کتابخانه این نهاد علمی بطور دلسوزانه یاری و همکاری فرموده و از مشکل یادشده رهایی بخشد، تا باشد که با فراهم شدن جا، بست و تشکیل و امکانات بیشتر ظرفیت عرضه خدمات کتابخانه ای و علمی مان را بلند برده و به اعتبار این نهاد مهمی علمی به گونه ای لازم افزایش دهیم.

وضعیت کنونی کتابخانه

کتابخانه این نهاد علمی آنگونه که در تصاویر می بینید، اکنون با داشتن حدود نزدیک به 16000 جلد کتاب به زبان های دری، پشتو، انگلیسی، عربی در رشته های زراعت، ادبیات، تعلیم و تربیه، علوم دینی و شرعیات و اقتصاد در شرایط قرار دارد که دارایی دو تن کارمند یعنی یک تن بصفت مسوول عمومی و یکتن کتابدار، یک پایه کمپیوتر، یک اتاق، سه پایه میز های بزرگ با چوکی هایش بوده که از آن به عنوان کتابخانه، دفتر اداری، دفتر ثبت نام مراجعیین، سالن مطالعه، انبارخانه و.... کار گرفته شده و خدمات کتابخانه ای به مراجعه کنندگان و کاربران این بخش عرضه می شود.

پلان انکشافی کتابخانه

برنامه و پلان انکشاف دادن کتابخانه این نهاد علمی بستگی به فراهم شدن مواردی دارد که قرار زیر نگاشته شده است:

 • ساخت یک باب ساختمان معیاری مستقل و جداگانه مطابق نقشه طراحی شده یعنی ماستر پلان پوهنتون غزنی برای کتابخانه.
 • افزایش یافتن بست و تشکیل کتابخانه برای بهتر و بیشتر شدن روند عرضه خدمات کتابخانه ای به کاربران و مراجعیین کتابخانه که برای دریافت مواد آموزشی و اطلاعات علمی مورد نیاز شان مراجعه می نمایند.
 • فراهم شدن چند ام بی اینترنت مشخص برای کتابخانه از بهر فعال سازی کتابخانه اینترنتی، تا بتوانیم ازین دریچه با کتابخانه های اینترنیتی معتبر جهان در ارتباط شده و از اخرین اطلاعات و داده ها و فناوری های علمی نو دنیا بهره مند شویم.
 • فراهم شدن کم از کم دو پایه کمپیوتر قابل حمل (لبتاپ) برای کارمندان و انجام کار های اداری کتابخانه و دو صد 200 پایه کمپیوتر سرمیزی مجهز با امکانات مورد نیاز برای وصل سازی کتابخانه این نهاد علمی به کتابخانه های اینترنیتی.
 • اختصاص یافتن کُد و بودجه مشخص در بودجه سالانه وزارت محترم تحصیلات عالی برای کتابخانه ها تا مسوولین کتابخانه ها بتوانند با بودجه ی که ویژه کتابخانه است کتاب های کاربردی، امکانات و تجهیزات شان را به اساس نیاز ها، خواسته ها و اولویت بندی های خود شان خریداری و فراهم سازند.

با فراهم شدن امکانات یاد شده، ما می توانیم کتابخانه این نهاد علمی را در سطح هر پوهنخی  انکشاف داده و برای رشته های بر حال کنونی کتابخانه های جداگانه ایجاد و عرضه خدمات کتابخانه ی مان را گسترده تر سازیم که در شرایط کنونی به علت نبود جای و امکانات (ساختمان کتابخانه، بست و تشکیل کافی، اینترنیت مشخص، کمپیوتر ها و بودجه مورد نیاز) یاد شده نمی توانیم کتابخانه را انکشاف و گسترش داده و برای هر فاکولته، کتابخانه های جداگانه را ایجاد و عرضه خدمات کتابخانه ی مان را گسترش بخشیم.

 

متن کوتاه در رابطه شناساندن کتابخانه پوهنتون غزنی از زمان ایجاد تا اکنون

 

پوهنتون برای نخستین بار با دو پوهنحی ) تعلیم تربیه و زراعت(  در سال 1387 در ولایت غزنی ایجاد و آغاز بکار نموده است که اکنون تشکیل آن از دو پوهنحی به پنج فاکولته وسعت یافته است، که سه فاکولته دیگر به اضافه دو پوهنحی پیشین در جریان سالهای فعالیت اش تا اکنون به  تشکیل اش افزوده شده است، همینطور تشکیلات اکثریت بخش های اداری آن به ویژه مدیریت عمومی کتابخانه از زمان آغاز بکار پوهنتون در تشکیل نبوده است که خوشبختانه در سال 1390 در کنار برخی از بست های اداری دیگر بطور رسمی در تشکیل این اداره افزوده شده است و همچنان یک بست کتابدار نیز در سال 1392 در تشکیل اش اضافه شده است که از چند سال به این سو، کتابخانه با داشتن دو تن کارمند، (مسوول عمومی کتابخانه و کتابدار) مشغول خدمت و فعالیت میباشد، طوریکه در بالا اشاره گردید کتابخانه از زمان آغاز بکار پوهنتون بطور رسمی در تشکیل پوهنتون وجود نداشته است اما با همت و تلاش های پی گیر نخستین رییس پوهنتون غزنی کتابخانه بطور غیر رسمی با یک اتاق و چندین جلد کتاب های دریافتی از سوی نهاد های گوناگون اندکی پس از بنیان گذاری شکل گرفته است که تا سال 1390 کتابخانه در حدود نزدیک به 13000 جلد کتاب و تعدادی از مجلات علمی و غیر علمی را در رشته های گوناگون در خودش جا داده است و به علت نبود بست رسمی در ساختار اداره و عدم توجه و رسیدگی لازم در آن وقت به سر و سامان کتابخانه، در کنار کتاب های نا منظم امکانات و وسایل کهنه را نیز در کتابخانه قرار داده بودند که کتابخانه بیشتر به یک انبار خانه می ماند تا کتابخانه، که پس از افزوده شدن بست مدیریت عمومی کتابخانه در ساختار اداره بنده  سیدعبدالرءوف "موسوی" دانش آموخته رشته اقتصاد در پایان سال 1390 خورشیدی به صفت مسوول عمومی در بخش یادشده از طریق رقابت آزاد تقرر یافتم، که با کار و کوشش پیگیر و دوامدار کتاب ها فهرست، رشته بندی، تنظیم، ترتیب و در قفسه ها جابجا نموده و با نداشتن امکانات ابتدایی مانند یکپایه کمپیوتر برای انجام کار های اداری کتابخانه، کتابخانه را تا اندازه ی سر و سامان داده و از آن زمان تا اکنون همواره تلاش نمودیم تا در کنار عرضه خدمات کتابخانه ای بیشتر و بهتر، توجه نهاد های دولتی و غیر دولتی را برای بدست آوردن کتاب ها و منابع علمی نوین، مرجع و به روز جلب نموده و ادامه دهیم، که به اساس کوشش های پیگیر و دوامدار در هماهنگی با هییت محترم رهبری اداره ما توانستیم در جریان سالهای گذشته تا اکنون در اوقات مختلف کتابهای را در رشته های گوناگون از سوی نهاد های دانش دوست بدست آورده و در اختیار مراجعیین و کاربران مان قرار دهیم.

 •  به تعداد حدود 175 جلد در سال 1395 از سوی ریات محترم نشرات وزارت تحصیلات عالی دریافت گردیده است.
 • به تعداد حدود 120 جلد کتاب های دیگر در رشته طب حیوانی (پوهنحی وترنری) در سال 1397 از سوی ریاست محترم فاکولته طب حیوانی (وترنری) پوهنتون کابل دریافت گردیده است.
 • به تعداد حدود 700 جلد کتابهای گوناگون در سال گذشته از سوی دفتر محترم دکتر یحیا وردک دریافت گردیده است.
 • به تعداد 12 جلد قآن شریف را از ریاست محترم اطلاعات، نشرات و روابط عامه وزارت محترم تحصیلات عالی دریافت گردیده است.
 • به تعداد 72 جلد کتاب ها و مجلات علمی را از سوی اداره محترم اکادمی علوم دریافت گردیده است.
 • در حدود 1500 جلد هم در این اواخر از سوی اداره محترم بنیاد آسیا دریافت گردیده است.

ما همواره با پشتبانی شورای محترم رهبری اداره در تلاشیم تا امکانات، کتاب ها و منابع علمی بیشتر و بهتر را بخاطر غنی سازی کتابخانه و برطرف سازی نیاز مندی های کاربران و مراجعیین مان به مواد آموزشی نو، مرجع و به روز  فراهم آورده و کنار گسترش بخشیدن عرضه خدمات کتابخانه ای  به اعتبار و کیفیت تمامی بخش های اداره به ویژه در بخش های علمی و آموزشی افزایش داده و فردای بهتری را برای جامعه علمی مان رقم زنیم.

یکی از مشکلات اساسی که فرا راه گسترش دادن عرضه خدمات کتابخانه  این نهاد علمی وجود دارد نبود ساختمان مشخص و جداگانه، تشکیل و امکانات مورد نیاز کتابخانه بوده که مانعی بزرگی را برای ایجاد کتابخانه های دیگر در سطح هر پوهنحی بر سر راه مان قرار داده است، چون بدون جای مشخص، تشکیل و امکانات مورد نیاز عرضه خدمات به گونه ای مطلوب مشکل به نظر می رسد، آرزومندم وزارت محترم تحصیلات عالی به ادامه همکاری های سخاوتمندانه پیشین اش در آینده نزدیک ما را در جهت ساخت یکباب ساختمان مشخص و جداگانه مجهز با امکانات مورد نیاز  برای کتابخانه این نهاد علمی بطور دلسوزانه یاری و همکاری فرموده و از مشکل یادشده رهایی بخشد، تا باشد که با فراهم شدن جا، بست و تشکیل و امکانات بیشتر ظرفیت عرضه خدمات کتابخانه ای و علمی مان را بلند برده و به اعتبار این نهاد مهمی علمی به گونه ای لازم افزایش دهیم.

وضعیت کنونی کتابخانه

کتابخانه این نهاد علمی آنگونه که در تصاویر می بینید، اکنون با داشتن حدود نزدیک به 16000 جلد کتاب به زبان های دری، پشتو، انگلیسی، عربی در رشته های زراعت، ادبیات، تعلیم و تربیه، علوم دینی و شرعیات و اقتصاد در شرایط قرار دارد که دارایی دو تن کارمند یعنی یک تن بصفت مسوول عمومی و یکتن کتابدار، یک پایه کمپیوتر، یک اتاق، سه پایه میز های بزرگ با چوکی هایش بوده که از آن به عنوان کتابخانه، دفتر اداری، دفتر ثبت نام مراجعیین، سالن مطالعه، انبارخانه و.... کار گرفته شده و خدمات کتابخانه ای به مراجعه کنندگان و کاربران این بخش عرضه می شود.

پلان انکشافی کتابخانه

برنامه و پلان انکشاف دادن کتابخانه این نهاد علمی بستگی به فراهم شدن مواردی دارد که قرار زیر نگاشته شده است:

 • ساخت یک باب ساختمان معیاری مستقل و جداگانه مطابق نقشه طراحی شده یعنی ماستر پلان پوهنتون غزنی برای کتابخانه.
 • افزایش یافتن بست و تشکیل کتابخانه برای بهتر و بیشتر شدن روند عرضه خدمات کتابخانه ای به کاربران و مراجعیین کتابخانه که برای دریافت مواد آموزشی و اطلاعات علمی مورد نیاز شان مراجعه می نمایند.
 • فراهم شدن چند ام بی اینترنت مشخص برای کتابخانه از بهر فعال سازی کتابخانه اینترنتی، تا بتوانیم ازین دریچه با کتابخانه های اینترنیتی معتبر جهان در ارتباط شده و از اخرین اطلاعات و داده ها و فناوری های علمی نو دنیا بهره مند شویم.
 • فراهم شدن کم از کم دو پایه کمپیوتر قابل حمل (لبتاپ) برای کارمندان و انجام کار های اداری کتابخانه و دو صد 200  پایه کمپیوتر سرمیزی مجهز با امکانات مورد نیاز برای وصل سازی کتابخانه این نهاد علمی به کتابخانه های اینترنیتی.
 • اختصاص یافتن کُد و بودجه مشخص در بودجه سالانه وزارت محترم تحصیلات عالی برای کتابخانه ها تا مسوولین کتابخانه ها بتوانند با بودجه ی که ویژه کتابخانه است کتاب های کاربردی، امکانات و تجهیزات شان را به اساس نیاز ها، خواسته ها و اولویت بندی های خود شان خریداری و فراهم سازند.

با فراهم شدن امکانات یاد شده، ما می توانیم کتابخانه این نهاد علمی را در سطح هر پوهنخی  انکشاف داده و برای رشته های بر حال کنونی کتابخانه های جداگانه ایجاد و عرضه خدمات کتابخانه ی مان را گسترده تر سازیم که در شرایط کنونی به علت نبود جای و امکانات یاد شده مانند ( ساختمان کتابخانه، بست و تشکیل کافی، اینترنیت مشخص، کمپیوتر ها و بودجه مورد نیاز) نمی توانیم کتابخانه را انکشاف و گسترش داده و برای هر فاکولته، کتابخانه های جداگانه را ایجاد و عرضه خدمات کتابخانه ی مان را گسترش بخشیم.

 

 

زندگی نامه کوتاه و پیشینه کاری:   

                                                                                                                                                                            

 

بنده سید عبدالرءوف "موسوی" دانش آموخته رشته اقتصاد که در یکی از روستا های ولسوالی جاغوری چشم به جهان گشوده و دروس دوره مکتب را تا صنف دوازدهم در لیسه مرکزی زادگاهم فرا گرفته ام و با داشتن چند سال تجربه کاری در یکی از موسسات یا بنیاد های بهداشتی و ریاست معارف غزنی بیشتر از هشت سال است یعنی از پایان سال خورشیدی 1390 تا کنون که مسوولیت اداره کتابخانه این نهاد علمی را بدوش داشته و مشغول عرضه خدمات کتابخانه ی به اهل کتاب و دانش و خوانندگان کتاب می باشم.