تاریخچه فاکولته زراعت

 

پیام

زراعت در هر کشوری بنیان اقتصادی آن کشور محسوب می شود، کشور عزیزمان افغانستان در   سطح ملی و بین المللی به حیث یک کشور زراعتی مشهور و شديدا وابسته به زراعت می باشد. زراعت مهمترين بخش اقتصاد پايدار افغانستان به شمار می رود، در افغانستان بخش زراعت نقش فوق العاده مهمی در رشد اقتصاد ملی، ايجاد شغل، کاهش فقر و مصئونیت غذايي دارد. زراعت در تمام کشور ها بخصوص در کشور ما پتانسيل خوبي براي رشد دارا می باشد و ارتباط بسياري با کاهش فقر و ايجاد شغل چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستيقيم دارد.

بر اساس گزارش اداره همکاری بین المللی آمریکا (USAID) و آمار زراعتی نزدیک به هشتاد درصد از مردم افغانستان به زراعت و مالداری اشتغال دارند، و ٪۳۱ درآمد ناخالص ملی از محصولات زراعتی بدست می‌آید. بخش اعظم صادرات افغانستان نیز محصولات زراعتی و مالداری است. به همین لحاظ، در ساختار اقتصادی جامعه افغانستانی، زراعت از اهمیت خاصی برخوردار است.

کارشناسان، علم زراعت را مهم ترین بخش در اقتصاد افغانستان می‌دانند و اعتقاد دارند که تنها با توسعه بخش زراعت می‌توان به رشد و توسعه اقتصاد پایدار در افغانستان رسید در شرایط کنونی زراعت در افغانستان بهترین و تنها گزینه موثر برای ایجاد زیربنای اقتصادی کشور می باشد. از آن جای که غزنی اقلم مناسب برای تولید نباتات مزروعی، سبزیجات و میوه دارد و سالانه با این تولیدات در صادرات کشور سهم چشم گیری دارد، امیدواریم پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی نیز باالسهمه بتواند عامل رشد اقتصادی، بالا بردن عاید دهاقین و مصوونیت غذایی در کشور عزیز ما افغانستان باشد.

مقدمه

سکتور زراعت ستون فقرات اقتصادی اکثریت کشورهای رو به انکشاف را تشکیل میدهد. چنانچه در کشور عزیز ما افغانستان این موضوع نقش کلیدی را در رشد و انکشاف اقتصاد ملی برای قرنها داشته است. بر اساس گزارش اداره ملی احصائیه (۱۳۹۷) فیصدی سهم سکتور زراعت در تولید ناخالص داخلی ۱۸.۶فیصد بوده است که مهر تائید بر اهمیت آن سکتور میگذارد. از طرف دیگر ۱۲ فیصد اراضی از مجموع اراضی کشور عزیز ما را ساحه قابل زرع تشکیل داده و رشد سالانه نفوس کشور۲.۱۴ فیصد میباشد که نسبت به کشورهای منطقه و جهان بالاتر میباشد. میزان فقر و بیکاری در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۵۴.۵ و ۳۰.۹ فیصد گزارش داده شده است (اداره ملی احصائیه، ۱۳۹۶). ارقام فوق، اهمیت حیاتی زراعت در افغانستان را برای تامین نیازهای غذایی نفوس سریع الرشد، اشتغال زایی، رشد اقتصادی و دیگر بخشها برجسته میسازد.

با درنظرداشت حقایق متذکره، فاکولته زراعت در اکثر ولایات برای انکشاف و تقویه سکتور زراعت تاسیس گردیده است. دانشکده زراعت در ولایت غزنی در سال ۱۳۸۷ با دو رشته اگرانومی و باغداری تاسیس و برای تربیه کادرهای مسلکی در این بخش فعالیت خویش را آغاز نمود.

تاریخچه فاکولته زراعت

فاکولته زراعت پوهنتون غزنی، در سال ۱۳۸۷ ه.ش. مطابق ۲۰۰۷ میلادی  از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی همزمان با فاکولته تعلیم وتربیه تاسیس با دو رشته اگرانومی و باغداری به فعالیت شروع نمود. در سال ۱۳۸۹ رشته اقتصاد و توسعه زراعتی نیز در چوکات این پوهنحی افزوده شد. تعداد اعضای کادر علمی در اولین سال ایجاد این فاکولته به تعداد 6 تن بود. تعداد محصلین در این سال در حدود ۱۸۰ تن که تمام شان ذکور بودند، از طرف وزارت تحصیلات عالی از طریق امتحان کانکور کامیاب و معرفی شده بوند. این دانشکده اولین فارغین خویش را در سال ۱۳۹۰ در دو رشته اگرانومی و باغداری به تعداد ۴۷ تن را به سویه لیسانس فارغ و تقدیم جامعه نمود. اکنون (۱۳۹۸) که دوازده سال از عمر این پوهنحی میکذرد، از لحاظ  تشکیلاتی در بخشهای اداری و زیربنا، کادری و محصل پیشرفت قابل ملاحظه نموده که به شرح زیر خلاصه شده است.

از نگاه تشکیل اداری، پوهنحی زراعت دارای: رئیس پوهنحی زراعت در راس، معاون پوهنحی، آمریت دیپارتمنتها، اعضای کادر علمی، مدیریت تدریسی، مامور اجرایی، مدیر فارم و کارکنان خدماتی و باغبان تشکیل و تنظیم شده است که شهرت آنها در جدول (1) ضمیمه شده است.

از نگاه زیربنا، فاکولته متذکره دارای یک بلاک تدریسی معیاری مطابق ماسترپلان پوهنتون داشته که دارای سهولت های چون برق مناسب، انترنت، مرکز آموزش خدمات انترنت، کتابخانه، آموزش الکترونیکی، فارم تحقیقاتی و خدمات بهتر دیگری نسبت به دیگر دانشکده ها دارد. فارهم تحقیقاتی که برای کارهای عملی محصلین این پوهنحی در ماستر پلان گنجانیده شده است، پاسخگوی کارهای عملی و تحقیقی این پوهنحی برای سالهای متمادی میباشد.

سیستم درسی این پوهنحی  از تاسیس تا اکنون، سیستم کریدیت بوده که بر اساس لایحه سیستم کریدیت تدریس، تطبیق و عملی میگردد. اخیرا شیوه های جدید آموزشی "مبتنی بر نتیجه و محصل محور" (OBE - SCL) بعد از فراگیری آن توسط اکثریت اعضای کادر علمی این پوهنحی، نیز تطبیق میگردد.

جذب محصلین در این پوهنحی از طریق امتحان کانکور صورت میگردد. محصلین جدید تا سال ۱۳۹۵ بصورت عمومی از طریق کانکور معرفی میشدند که دو سال اول را بصورت عمومی و مشترک درس میخوانند. بعد از ختم سال دوم به رشته های سه گانه این پوهنحی طبق طرزالعملی که از طرف پوهنحی ترتیب میشد، به رشته های مربوطه تقسیمات شده و سال سوم و چهارم را بصورت مسلکی در رشته های مورد نظر می آموختند.  اما بعد از ۱۳۹۵ محصلین جدید بر اساس کود رشته های مشخص بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور، از سال اول در رشته های متذکره معرفی میشوند.

تعداد محصلین برحال این پوهنحی از تاسیس تا اکنون سیر صعودی را می پیماید. چنانچه در سال جاری (۱۳۹۸( تعداد مجموعی محصلین آن در حدود ۵۹۳ تن بوده و به تعداد  ۵۹ تن آنرا محصلین اناث تشکیل داده است. تعداد فارغان سال ۱۳۹۸ از سه رشته متذکره به سویه لیسانس به تعداد ۱۴۴ تن ذکور و ۵ تن اناث میباشد. درحالیکه تعداد اولین فارغان این پوهنحی در سال ۱۳۹۰به تعداد ۴۷ تن بود. ارقام فارغان در چارت شماره (۱) ضمیمه شده است.

تعداد اعضای کادر علمی این پوهنحی اکنون (۱۳۹۸) به ۲۳ تن میرسد که ۱۲ تن آن ماستر، یک تن داکتر، به تعداد دو تن مصروف تحصیل دوره دکتورا، ۶ تن شامل تحصیل در دوره ماستری و دو تن لیسانس میباشد که شهرت استادان همراه با موقف اداری، درجه تحصیل و تخصص آنها ضمیمه جدول شماره (۱) شده است.

پلان استراتیژیک پنج ساله پوهنحی :  برای دریافت پلان اینجا کلیک کنید .

زندگی نامه ریس پوهنحی : برای جزیئات بالای آن کلیک کنید 

دیپارتمنت ها

دیپارتمنت اگرانومی 

دیپارتمنت هارتیکلچر 

دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی 

گزارش تطبیق پلان استراتیژیک پوهنحی زراعت :برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید