اطلاعیه !

gu_admin
اطلاعیه

پوهنتون غزنی در نظر دارد که برای استادان . کارمندان ومحصلین ترجمه وتفسیر قرآنکریم را آغاز نمایند به هیمن منظور به تمام استادان محترم کارمندان ومحصلین خبر داده می شود که طبق تقسیم اوقات ذیل اشتراک نمایند

اطلاعیه

.

Latest announcements

Sun, Aug 16 2020 11:31 AM
Background image

Projects

  • There are security updates available for one or more of your modules or themes. To ensure the security of your server, you should update immediately! See the available updates page for . . .

Back to announcements