پوهنتون غزنی برای عبور از مرحله دوم تضمین کیفیت و اعتبار دهی مورد ارزیابی قرار گرفت

gu_user
چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲ - ۱۰:۲۸


پوهنتون غزنی برای عبور از مرحله دوم تضمین کیفیت و اعتبار دهی مورد ارزیابی قرار گرفت .
به همین ماسبت هیات که به رهبری محترم پوهنمل محمد امین احمدزی ،دوکتور داود احمدزی وپوهنیار ذکرالله فایق از طریق ریاست محترم ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی (QAAD) وزارت تحصیلات عالی موظف گردیده بودند از تاریخ ۲۲-۳-۱۴۰۰ الی ۳۰-۳-۱۴۰۰ بخشهای اکادمیک و اداری این پوهنتون مورد بازنگری  و ارزیابی قرار گرفت که بزودی نتیجه آن از طریق ریاست محترم مربوطه اعلان خواهد گردید .
رهبری پوهنتون غزنی از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و هیات موظف ابراز قدردانی و تشکری مینمایند که در این وضعیت حساس این پوهنتون را مورد بازنگری و ارزیابی قرار دادند .
همچنان ریاست پوهنتون غزنی از تمامی استادان و کارمندان اداری این نهاد بخاطر سعی و تلاش شان که درراستای ببهود کیفیت نموده اند ابراز سپاس و 

     .قدردانی می نماید

 

پوهنتون غزنی برای عبور از مرحله دوم تضمین کیفیت و اعتبار دهی مورد ارزیابی قرار گرفت

 

پوهنتون غزنی برای عبور از مرحله دوم تضمین کیفیت و اعتبار دهی مورد ارزیابی قرار گرفت

 

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ - ۱۱:۵۸
Background image

دور دوم برنامه رهنمایی استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات HEMIS تحصیلات عالی در پوهنتون غزنی برگزار گردید

دور دوم برنامه رهنمایی استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات  تحصیلات عالی

در پوهنتون غزنی برگزار گردید.

این محفل توسط کمیته آموزش الکترونیکی به همکاری معاونیت امور محصلان وهمکاری تخنیکی. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲ - ۱۰:۲۸
Background image

پوهنتون غزنی برای عبور از مرحله دوم تضمین کیفیت و اعتبار دهی مورد ارزیابی قرار گرفت


پوهنتون غزنی برای عبور از مرحله دوم تضمین کیفیت و اعتبار دهی مورد ارزیابی قرار گرفت .
به همین ماسبت هیات که به رهبری محترم پوهنمل محمد امین احمدزی ،دوکتور داود احمدزی وپوهنیار ذکرالله. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۱۲:۲۲
Background image

ارزیابی پوهنتون غزنی توسط هیأت داخلی کمیته تضمین کیفیت بابت اتخاذ آمادگی های بیشتر برای عبور از مراحل اول/دوم ادامه دارد

.ارزیابی پوهنتون غزنی توسط هیأت داخلی کمیته تضمین کیفیت بابت اتخاذ آمادگی های بیشتر برای عبور از مراحل اول/دوم ادامه دارد

Internal evaluation continues from the first and second period of the high-end of the Ghazni University

 

BACK TO NEWS