ریاست پوهنتون

پیام ریس پوهنتون غزنی .

الحمدالله رب العلمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. و بعد،

پوهنتون غزنی یکی از نهادهای معتبر و شایسته‌ی علمی است که در سال 2008 میلادی  در چارچوب وزارت تحصیلات عالی پایه گذاری شد.

این پوهنتون متعهد به بهتر سازی فضای درسی و علاقمند سهم گیری فعال در توسعه و انکشاف افغانستان از طریق ارایه‌ی خدمات دانشی، ایجاد و برگزاری تحقیقات در بخش های مختلف جهت توسعه و ایجاد دانش نوین، ارایه راه حل های تحقیقی به چالش های اقتصادی و اجتماعی کشور می‌باشد.

در نظر است تا پوهنتون غزنی در آینده‌ی نزدیک از نظر ارایه‌ی تدریس و تحقیق نوین و معیاری به جایگاه بهتر برسد. بناً،  پوهنتون غزنی  برای دست‌یابی به این اهداف  اسرتیژیک خویش از هرگونه حمایت و همکاری سازمان‌های علمی و غیر علمی ملی و بین المللی استقبال می‌نماید.

زنده گي نامه رييس پوهنتون غزني 

ساختار تشکیلاتی ریاست  پوهتون غزنی :

شخصیت های که ازتأسیس پوهنتون غزنی تا امروز به حیث رئیس وظیفه اجرانموده اند؛قرارزیرمیباشند:

1 - محترم پوهندوی احمد شاه "رفیقی "  از زمان تاسیس پوهنتون سال (1387 )5/3/1387 الی تاریخ 8/3/ 1391این سمت را به عهده داشتند. 

2 - محترم پوهنوال  عبدالقدیر "خموش " از تاریخ   8/3/ 1391 الی  9/3/1394 این سمت را به عهده داشتند.

3 - محترم پوهنیار محمدرحیم "نورزی" معاون امور علمی این ریاست از تاریخ 9/3/1394 الی 2/4/ 1394و از تاریخ23/1/1395الی 19/4/1395به عنوان سرپرست ریاست پوهنتون ایفای وظیفه نموده اند.

4 - محترم پوهنیار محمود "همت" رییس پوهنحی زراعت این پوهنتون از تاریخ 2/4/1394 الی تاریخ 23/1/1395 به عنوان سرپرست سمت ریاست پوهنتون را به عهده داشتند.

5 - محترم پوهندوی محمد بایر "درمل"  عضوکادر علمی پوهنتون ننگرهار ازتاریخ19/4/1395 الی تاریخ سال 1400 ایفای وظیفه نموده است .

6- محترم پوهنمل احسان الله اکرم زوی عضو کادر علمی پوهنحی زراعت از آغاز سال 1401 ختم سال 140 ایفای وظیفه نموده است 

7- محترم مولوی عبدالواسع منصور از آغاز سال 1402 الی اکنون منحیث ریس در این پوهنتون ایفای وظیفه می نماید 

معا ونین پوهنتون

پوهنتون غزنی مطابق تشکیل  دارای سه تن معاون(امور علمی،امور محصلان و امور مالی واداری) میباشد که هر یک از معاونین وظایف خویش را در امور پوهنتون مطابق به لوایح و مقرره اجرا مینمایند

ایمیل ادرس پوهنتون غزنی:     ghazniuniversity@gmail.com  یا   info@gu.edu.af

آدرس ویب سایت پوهنتون غزنی:      www.gu.edaf

ادرس فیسبوک پوهنتون غزنیhttps://www.facebook.com/Ghazni-University

شماره تلیفون:

معلومات ایمیل و شماره تماس ریس پوهنتون :

chancellor@gu.edu.af

  ریس پوهنتون غزنی

مولوی عبدالواسع منصور