دیپارتمنت انگلیسی

3. 1. زندگینامه آمر دیپارتمنت:

پوهنیار غلام یحیی اصغری در 20 ثور سال 1368 خورشیدی در استان غزنی افغانستان چشم به جهان گشود. وی دوره ی ابتداییه، متوسطه و لیسه را در لیسه ی داکتر زبیر شهید به اتمام رسانده و پس از سپری نمودن آزمون کانکور در سال 1388 به رشته ی دلخواه اش (زبان و ادبیات انگلیسی) در دانشکده ی ادبیات و علوم بشری دانشگاه هرات راه یافت. او سرانجام در سال 1391 به درجه لیسانس مدرک کارشناسی اش را به دست آورد.

اصغری در سال 1393 ازطریق آزمون رقابت آزاد به حیث عضو کادر علمی در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه غزنی جذب گردید. وی بعد از سه سال تدریس متواتر در این رشته، در سال 1396 از طریق بورسیه های فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افعانستان جهت ارتقا سطح علمی و مسلکی خویش و شمولیت در مقطع کارشناسی ارشد عازم کشورجمهوری اسلامی ایران گردید و در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی مدرک کارشناسی ارشد اش را در سال 1398 از دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران بدست آورد. پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد در خزان 1398 دوباره به دانشگاه غزنی برگشت و به تدریس پرداخت. او در کنار تدریس در کمیته های تضمین کیفیت، تحقیقات علمی و امتحانات دانشکده زبان و ادبیات نیز عضویت دارد. پوهنیار غلام یحیی اصغری به تاریخ 10/10/1398 پس از رای زنی اعضای کادر علمی دیپارتمنت انگلیسی به عنوان آمر این دیپارتمنت انتخاب گردید و تا هنوز مسولیت آمریت دیپارتمنت انگلیسی را به عهده دارد.

3. 2. تاریخچه و وضعیت فعلی دیپارتمنت انگلیسی:

دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی در سال 1391/2012 هجری خورشیدی در چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه با تشکیل اولین صنف 40 نفری تاسیس گردید. در سال 1393 پوهنحی زبان و ادبیات از چوکات پوهنحی تعلیم وتربیه جدا و به عنوان یک پوهنحی مستقل قد علم کرد و دیپارتمنت انگلیسی یکی از دیپارتمنت های فعال پوهنحی زبان و ادبیات شناخته شد.  این دیپارتمنت تا اکنون پنج دور فارغ التحصیلان را تقدیم جامعه نموده است. این گروه به حیث یکی از گروه های موثر در کنار دیپارتمنت های دری، پشتو و عربی  چندین سال فعالیت های مثمر و موثر را انجام داد. این گروه هر سال پذیرای بیشتر از 65 دانشجو که از طریق آزمون کانکور (سراسری) جذب میگردند، میباشد. اکنون، این گروه که تنها در بخش روزانه فعالیت دارد، چهار صنف را زیر پوشش دارد. مهمترین دست آورد این گروه، اعزام استادان مربوط به برنامه ی کارشناسی ارشد در داخل و خارج کشور میباشد. و در ضمن چند تن از دانشجویان برتر این گروه نیز به بورسیه های کشورهای خارجی معرفی و اعزام گردیدند. یکی از دستآورد های بسیار مهم این دیپارتمنت جذب یک تن از فارغان طبقه ی اناث به حیث عضو کادر علمی در این گروه میباشد که از طریق رقابت آزاد در این گروه جذب گردیده است. گروه زبان و ادبیات انگلیسی به حیث یک رشته ی مورد نیاز، در پیشرفت و انکشاف کمی و کیفی در کنار سایر گروه ها و دانشکده های دانشگاه غزنی نقش به سزا داشته است.

اکنون، گروه زبان و ادبیات انگلیسی با داشتن (189) تن دانشجو( 126 تن ذکور و 63 تن اناث) و شش تن استاد که 5 تن به سویه ی ماستر و یک تن به سویه لیسانس در راستای تربیه کادر های متخصص و مسلکی در بخش روزانه فعالیت دارد که اساس وزیربنای کاری ایشان را تدریس ، ترجمه ، تحقیق ، تألیف و رهنمایی دانشجویان در عرصه های گوناگون علمی و اکادمیک تشکیل میدهد.

3. 3. شهرت اعضای کادر علمی دیپارتمنت انگلیسی:

دیپارتمنت

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه­ی تحصیل

رتبه­ی علمی

ملاحظات

زبان و ادبیات انگلیسی

1

غلام یحیی اصغری

عبدالحسین

ماستر

پوهنیار

آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

2

رحیم الله رامش

امین الله

ماستر

پوهنیار

رییس پوهنحی ادبیات

3

محتبی جمال

علی جان

ماستر

پوهنیار

 

4

غازی محمد تکل

نذیر محمد

ماستر

پوهنیار

 

5

ظریفه رحیمی

حاجی خان

لیسانس

نامزد پوهنیار

 

6

خالد احمد سروری

 

ماستر

نامزدپوهنیار

در حال استخدام

 

 

3. 4. اهداف دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی:

تدریس زبان و ادبیات انگلیسی جزء نصاب درسی در سیستم تحصیلی جمهوری اسلامی افعانستان بوده و تربیه آموزگاران متخصص در بخش زبان  و ادبیات انگلیسی جهت تدریس آن یکی از اهداف مهم این گروه میباشد. از آنجا که تدریس زبان انگلیسی جزء نصاب درسی سیستم تحصیلی افغانستان است. تربیت آموزگاران متخصص در آموزش زبان انگلیسی جهت تدریس آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راه توجه به جنبه های فنی و تخصصی در آموزش زبان ، ایجاد مهارتهای خواندن و درک مطلب متون ، تلفظ و بیان صحیح در تهیه برنامه درسی نه تنها برای مربیان بلکه برای کسانیکه مربی نیستند اما میخواهند مشکلات وظیفوی و خصوصی زندگی خویش را با این زبان مرفوع سازند از اولویت و اهمیت برخوردار بوده است . این دیپارتمنت درپهلوی فعالیت های علمی واکادمیک خویش رسالتی چون رشد افکارسیاسی وفرهنگی جامعه ، تربیه نمودن کادر های علمی و مسلکی به معارف ، موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی درجهت رشد شگوفایی کشور، ایجاد زمینه های تحقیق علمی برای استادان ومحصلان با استفاده از متون انگلیسی وبالا بردن مهارت های تحقیقی و ریسرچ ایشان در بخش های مختلف تحقیقاتی را نیز دنبال می نماید این دیپارتمنت وظیفه خود میداند تا بخاطر ایجاد ارتباطات بين کارگزاران علمی مانند استادان ، پژوهشگران ، دانشجويان و ساير افرادی که به نحوی در آموز ش زبان انگليسی برای مقاصد علوم انجنیری، علوم تکنولوژی و صنعت و علوم طبی و رشته های مختلف دیگر در سطح جهانی کار مینمایند ، محصل را تربیه و فارغ دهد. فارغین این دیپارتمنت نه تنها در لیسه ها و مکاتب به حیث معلم استخدام خواهند شد بلکه در تمامی ادارات ، دولتی و یا خصوصی که در آن نیاز برای استفاده زبان انگلیسی محسوس است به حیث ترجمان ها ویا کارمندان آن بخشها وظیفه داده خواهند شد که این خود سهولت را به سطح ملی بمیان خواهد آورد.

3. 5. دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی:

3. 5. 1. دیدگاه:

امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکار ناپذیر است چراکه زبان انگلیسی زبان تکنالوژی و آموزش رشته‌های مختلف در سطوح عالی و نیمه عالی است. با افزایش روند جهانی سازی ارتباطات بین المللی، برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی، تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همه به زبان انگلیسی صورت می‌گیرند و عدم آشنایی با این زبان برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزیست. زبان انگلیسی یکی از زبانهای زنده و بین المللی دنیا بوده که پر طرفدارترین زبان مکالمه در دنیای امروزی محسوب شده است. دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنتون غزنی بر این عقیده است که زبان انگلیسی تاثیر مستقیم در ادامه تحصیل دارد و برا ی یاد گیری هر چه بهتر این زبان متقاضیان روز به روز به تعداد ایشان افزوده میشود. زیرا اکثر تقاضا کننده گان به این فکر اند که درجه لیسانس خود را میتوانند از این رشته در داخل کشور به دست آورند و برای دوره ماستری و دکتورا روزنه را باز کنند که از آن طریق به کشور های خارجی راه پیداکرده و دردانشگاه های معتبر دینا ادامه تحصیل خود را به ساده گی به پیش برند.

3. 5. 2. ماموریت/رسالت:

دیپارتمنت انگلیسی پوهنتون غزنی از بدو تاسيس در امر آموزش زبان انگليسی برای محصلان ، جوانان و جامعه مصدر خدمت بوده و در امر ارائه خدمات آموزشی زبان انگلیسی برای ایشان همواره کوشش مینماید. هدف از آموزش زبان انگلیسی در این دیپارتمنت ، تربیت مربیانی است که با برخورداری از دانش نظری و مهارتهای عملی در دوره چهار ساله توانایی و تسلط در تدریس زبان انگلیسی دوره لیسه را کسب نموده و ضمن دارا بودن نگرش مثبت نسبت به کار خود به نحو مطلوب از عهده تدریس زبان انگلیسی در دوره ثانوی تحصیلی برآیند و شاگردان را به فراگیری این زبان علاقه مند سازند و به دلیل اینکه آموزش زبان انگلیسی در عصر امروزی (موجودیت خارجی ها درکشور که اکثرآ با این زبان صحبت مینمایند) در سراسر افغانستان به شکل بی سابقه تاریخی وبسیار زیاد محسوس است ، علاقه مندان و متقاضیان زیادی وجود دارند که از خود در امر آموزش زبان انگلیسی دلچسپی خاصی نشان میدهند و این دیپارتمنت برای رفع چنین نیازمندی و نظر به شرایط روزچنین ضرورت را حس و درک مینماید.

3. 6. نقاط قوت و فرصت ها:

 • داشتن پنج تن از استادان به درجه تحصیلی ماستر در رشته های مختلف زبان و ادبیات انگلیسی که یک تن ماستر در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران جمهوری اسلامی افغانستان، دو تن ماستر تیسول (TESOL)  از دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و دانشگاه UTM   کشور مالیزی، یک تن ماستر زبانشناسی از دانشگاه عثمانیه کشور هندوستان، و یک تن ماستر ادبیات انگلیسی از کشور هندوستان و همچنان یک تن دیگر که به سویه ی لیسانس میباشد عنقریب به یکی از بورسیه های داخلی و خارجی در برنامه ماستر معرفی خواهد گردید.
 • علاقه مندی دانشجویان ورودی در این رشته
 • برخوردار بودن کادر های متخصص و متعهد در امور تدریسی
 • راه اندازی سمینار های علمی مرتبط به این رشته
 • تکمیل ارزیابی خودی به وجه احسن
 • تطبیق برنامه OBE و SCL
 • تجدید و تصحیح پلان استراتیژیک گروه زبان و ادبیات انگلیسی
 • فراغت سالانه حدود ۶۰ دانشجو از مقطع لیسانس
 • ارتقای رتب علمی استادان
 • برگردان (ترجمه) مواد مربوط به ویب سایت دانشگاه غزنی از زبان های ملی (دری و پشتو) به زبان انگلیسی و بر عکس آن
 • برگردان (ترجمه) عناوین پایان نامه های دانشجویان دانشکده های پنجگانه دانشگاه غزنی از زبان های ملی (دری و پشتو) به زبان انگلیسی
 • اخذ امتحان تثبیت سویه ی زبان انگلیسی استادان مربوط به ترفیعات علمی شان
 • تدریس مضمون انگلیسی در تمام دانشکده های و دیپارتمنت های مربوط شان
 • ارزیابی از کیفیت تدریس

3. 7. نقاط ضعف:

 • عدم موجودیت زمینه ی کاری مشخص
 • عدم آمار و ارقام استخدام شده گان
 • عدم موجودیت کتاب خانه یی معیاری برای تحقییق و تهیه یی مواد درسی در شطح دانشگاه غزنی و دانشکده زبان و ادبیات
 • عدم موجودیت لابراتوار زبان (Language Lab) برای دانشجویان
 • عدم موجودیت پراجکتور (تصویر پرداز) برای مهارت دیداری زبان انگلیسی
 • عدم موجودیت بلند گو برای مضامین چون مهارت شنوداری زبان انگلیسی
 • عدم موجودیت یک پایه کامپیوتر برای آمریت دیپارتمنت  برای پیش برد آمور اداری و درسی
 • عدم موجودیت بعضی مضامین مسلکی در نصاب تحصیلی بطور مثال مضمون ‹‹ نقد ادبی››
 • عدم اقدامات ریاست دانشگاه غزنی به پیشنهادات قبلی این گروه
 • کمبود اتاق های درسی معیاری
 • عدم موجودیت اتاق استادان
 • پیشبرد پروسه تدریس توسط استادان قراردادی

 

 1. 8. موانع و چالش ها:
 • عدم موجودیت یک تالار مناسب برای سیمینارها و کنفرانس ها
 • نبود برنامه های ارتقای ظرفیت، ورکشاپ ها و سمینار ها از ظرف پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی
 • نداشتن صنوف مناسب برای آموزش زبان. یکی از چالش های جدی این دیپارتمنت این است که در صنوف درسی آن بیشتر از 60 نفر محصل وجود دارد، حال آنکه برای تدریس زبان در یک صنف حداکثر 30 نفر مدنظر است.
 • عدم همکاری و تمایل جامعه به تحقیقات علمی
 • ضعیف بودن سطح دانش انگلیسی محصلان که از مکاتب فارغ میشوند و دانش مورد نیاز این دیپارتمنت را ندارد
 • عدم موجودیت امنیت خاطر برای محصلان و استادان (این در حالی است که سال گذشته در داخل صنف انفجار ماین رخ داد و به تعداد 33 نفر دانشجو زخم برداشت). موضوع دوری راه و نبود امنیت از بزرگترین چالش هاست.
 • عدم موجودیت سیستم حمل و نقل برای محصلان و استادان
 • عدم موجودیت آب آشامیدنی، تشناب های مخصوص طبقه اناث، ساحه سبز و ...
 • نبود سیستم یا نصاب تحصیلی(کریکولم) منظم و کارا برای دانشجویان این دیپارتمنت
 • عدم موجودیت کمپیوتر، پرنتر، اسکنر و ... در آمریت دیپارتمنت جهت پیشبرد درست امور اداری و تدریسی

 

 

دانلود سند مربوطه