گزارشات

گزارش جشن فراغت سال  1402 برای مشاهده اینجا کلیک کنید 

گزارش تطبیقی پلان استراتیژیک پوهنتون غزنی طی سال 1399 .برای دریافت آن اینجا کلیک کنید