پوهنحی زبان و ادبیات

 

پیام رییس پوهنحی

هموطنان عزیز و آگاه کشور!

توسعه آموزش و پژوهش یکی از ارکان مهم حرکت به سوی تعالی و پیشرفت، شگوفایی استعداد ها و بالندگی علمی و فرهنگی جامعه است. در این راستا نظام آموزشی کشور، خصوصآ پوهنتون ها نقش عمده و موثری را بر عهده دارند. از اینروست که ما در پوهنحی زبان و ادبیات در پرتو قوانین و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی متعهد به انجام رسالت آموزشی و پژوهشی خویش هستیم. پوهنحی زبان و ادبیات یک واحد آموزش عالی در چوکات پوهنتون غزنی نسبت به تربیت زنان و مردان پژوهشگر، متعهد و پاسدار ارزش های ملی و اسلامی کوشا بوده و تلاش میکند که در آموزش و تربیت انسانهای فرهیخته سرآمد باشد. با درنظرداشت فرصت ها و امکانات خویش، این پوهنحی در نظر دارد تا در عرصه های زبان، ادبیات، هنر و فرهنگ – پژوهشگران، نویسندگان، ادیبان، مترجمان و آموزگاران را برای تربیت نسل جدید میهن عزیز ما به جامعه تقدیم نماید، و به منظور روشنگری افکار عامه و پاسداری از ارزشهای ادبی-فرهنگی کهن کشور و ارتباط با زبان ها و فرهنگهای جهان امکانات لازم فراهم کند. مسولیت پذیری، تعهد و پاسخگویی، کار تیمی، نوآوری، راستگویی، اخلاق اکادمیک، روابط بر پایه احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی از مهمترین ارزشهای مورد توجه این پوهنحی میباشد.

 

در این شکی نیست که ادبیات نقش سازنده در رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جوانان دارد. کشور ما امروز از خشونت، افراط گرایی، نابرابری، تبعیض، مدیریت ناسالم، فقر علمی-فرهنگی و صدها مشکل دیگر رنج میبرد، که در چنین وضعیتی به فرهنگ سازی، آگاهی و بازگشت به پیام مثبت نیاز مبرم است. فقر و پستی مادی ملتی را تحریک به قیام نمیکند، بلکه آگاهی دقیق مردم با این حالت است که منشا تحریک و پیدایش نهضتی میشود. چنانکه طبقات محروم کشور خود را میبینیم که در فقر و پریشانی غوطه ور اند، ولی به هیچگونه تلاشی برای نجات از سرنوشت شومی که بدان گرفتار اند دست نمیزنند. از اینروست که پوهنحی زبان و ادبیات همواره تلاش دارد تا از طریق آموزش و پژوهش سطح دانایی زنان و مردان جوان کشور را در عصه های زبان، ادبیات، هنر و فرهنگ بالا ببرد تا در برابر مشکلات یادشده ایستادگی نمایند، برای آبادانی کشور شان دست به کار شوند و از سرنوشت شومی که بدان گرفتار اند خلاصی یابند.

امیدوارم با پیشرفت روزافزون و توسعه رشته های پوهنحی زبان و ادبیات همگام با توسعه کیفی و کمی پوهنتون غزنی بتوانیم در راه خدمت به پیشرفت جامعه و کشور عزیز مان گام های موثری برداریم.

1.تاریخچه و وضعیت فعلی پوهنحی زبان وادبیات

پوهنحی زبان وادبیات در سال 1393 هجری شمسی از چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه بیرون شد و به عنوان یک پوهنحی مستقل شروع به فعالیت نمود. اما هسته گذاری آن از همان ایجاد پوهنتون در سال 1387 با دیپارتمنت زبان وادبیات دری در چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه گذاشته شده بود. این پوهنحی نیز مانند سایر پوهنحی ها با پیشنهاد رهبری پوهنتون ومنظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی  تاسیس گردید.

این پوهنحی داری چهار دیپارتمنت ( زبان وادبیات پشتو, زبان وادبیات دری, زبان وادبیات عربی و زبان وادبیات انگلیسی) می باشد. این چهار دیپارتمنت قبل ازایجاد پوهنحی ادبیات در چوکات پوهنحی تعلیم وتربیه وجود داشت. از بدو تاسیس پوهنحی زبان و ادبیات در سال 1393 الی اکنون (سال 1398) پنج دور فارغ التحصیل از دیپارتمنت های دری، پشتو و عربی و چهار دور فارغ التحصیل از دیپارتمنت انگلیسی تقدیم جامعه شده است که در مجموع به تعداد 692 تن محصل (565 ذکور و 127 اناث) میرسد. پس از اتمام سمستر خزانی 1398 به تعداد209 تن محصل که 156 تن آنها ذکور و 53 تن اناث میباشد، از چهار دیپارتمنت این پوهنحی به درجه لسانس فارغ گردیدند. اکنون که در آستانه ی آغاز سال تحصیلی 1399 قرار داریم، به تعداد 704 محصل که 491 تن ذکور و 213 تن اناث میباشد در این پوهنحی مصروف تحصیل اند.

 در حال حاضر این پوهنحی دارای 19 تن استاد به سویه های تحصیلی لسانس و ماستر و رتبه های علمی پوهیالی، نامزدپوهنیار و پوهنیار دارد. از مجموع 19 استاد، 13 تن ماستر، 4 تن مصروف تحصیل در مقطع دکتورا و 2 تن لسانس میباشد. همچنان، از مجموع 19 استاد، 11 تن آنها دارای رتبه علمی پوهنیار و 8 تن دارای رتبه علمی نامزدپوهنیار و پوهیالی میباشند که تا وسط سمستر بهاری سال 1399به تعداد 6 استاد که عنقریب از برنامه های ماستری برگشته اند، به رتبه علمی پوهنیار ارتقا مینمایند. قابل یادآوری است که 3 بست برای دیپارتمنت دری، 1 بست برای دیپارتمنت انگلیسی و 1 بست برای دیپارتمنت پشتو در سال 1398 به اعلان سپرده شد که پس از شارتلست جهت سپری نمودن امتحان از طریق رقابت آزاد به وزارت محترم تحصیلات عالی پیشنهاد گردیده است و تا پایان سمستر بهاری 1399 پنج استاد دیگر به جمع 19 استاد خواهند پیوست و این پوهنحی در سمستر خزانی 1399 دارای 24 عضو کادر علمی خواهد شد. همچنان، این پوهنحی دارای مدیر عمومی تدریسی، مدیر اجراییه و دو کارمند خدماتی میباشد.

از اینکه این پوهنحی قبلا زیر چتر پوهنحی تعلیم و تربیه بود، نصاب تحصیلی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی الی سمستر بهاری سال 1396 تطبیق میگردید. سر از سمستر خزانی سال 1396 الی اکنون نصاب تحصیلی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کابل در چهار دیپارتمنت این پوهنحی تطبیق میگردد.  

پوهنځی زبان و ادبیات از نظر ساختار اکادمیک نهادی است که کادر های مورد نیاز جامعه ،موسسات تحصیلات عالی، دارالمعلمین ها، مکاتب، و انستیتیوت ها را در عرصه های زبان، ادبیات، فرهنگ و هنر تربیه می کند. این پوهنحی از بدو تاسيس تا اکنون تلاش دارد تا برای دانشجویان و جامعه مصدر خدمت باشد و در امر ارائه خدمات ادبی ، هنری و فرهنگی همواره کوشش مینماید. هدف از این نوع خدمات ، تربیت مربیانی است که با برخورداری از دانش نظری و مهارتهای عملی در دوره چهار ساله توانایی و تسلط در تدریس زبان ها و ادبیات را کسب نموده و ضمن دارا بودن نگرش مثبت نسبت به کار خود به نحو مطلوب از عهده آن ها برآیند و شاگردان را به فراگیری این ادب و هنر علاقه مند سازند . درحال حاضردر سراسر افغانستان به شکل بی سابقه داشتن دانش فرهنگ و زبان دیگران (خارجی ها) محسوس است و علاقه مندان و متقاضیان زیادی وجود دارند که از خود در امر آموزش زبان وهنر دیگران دلچسپی خاصی نشان میدهند و این پوهنحی برای رفع چنین نیازمندی و نظر به شرایط روزچنین ضرورت را حس و درک نموده و آنرا جزّ مقاصد خود میداند. رهبری پوهنحی زبان و ادبیات همواره در تلاش است تا این پوهنحی یک فضای کاملا علمی و اکادمیک همراه با استادان مجرب دارای رتبه های علمی بلند (پوهنوال و پوهاند) با تحصیلات عالی (مقطع دوکتورا) داشته باشد و از نگاه ظرفیت های مادی ، ساختار های فزیکی مطابق نیاز و انکشاف ، امکانات کافی در دسترس خود داشته باشد تا در حد امکان جواب گوی ضروریات اساسی هم میهنان و جامعه باشد.

1.1.دیدگاه (Vision):

پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی در نظر دارد تا از طریق تدریس و تحقیق در عرصه ی زبان، فرهنگ، هنر و ادبیات در پرتو قوانین وزارت محترم تحصیلات عالی و در مطابقت با ارزشهای اسلامی و نیازمندی های جامعه افغانی به عنوان یک اداره تحصیلی در چوکات پوهنتون غزنی شناخته شود.

توضیح دیدگاه: از آنجا که دانش زبان و ادب جزء مسائل زندگی انسانها در یک جامعه و یک امر ضروریست ، فراهم نمودن زمینه بخاطر رشد وتربیت آموزگاران متخصص جهت غنامندی فرهنگ و ادب در یک کشورازجمله اولویت هاست. در این راه توجه به جنبه های فنی و تخصصی در آموزش زبان ، ادب و هنر و ایجاد زمینه برای کسب مهارتهای خواندن و درک متون ، تلفظ و بیان صحیح در تهیه نوشته ها نه تنها برای مربیان بلکه برای کسانیکه مربی نیستند اما میخواهند دانش به خصوصی زندگی خود را با آشنائی ادب و هنر رونق دهند از برتری و اهمیت خاص برخوردار بوده است . پوهنحی زبان و ادبیات درپهلوی فعالیت های علمی واکادمیک خویش دیدگاه و اهدافی چون رشد افکارسیاسی وفرهنگی جامعه ، تربیه نمودن کادر های علمی و مسلکی درجهت رشد و شگوفایی کشور، ایجاد زمینه های تحقیق علمی برای استادان ومحصلان با استفاده از متون به زبان های خارجی وبالا بردن مهارت های تحقیقی ایشان در بخش های مختلف تحقیقاتی را نیز دنبال می نماید تا در توانمند ساختن نسل جوان، انکشاف تعلیمی و تربیتی و استعداد آنهاکمک نماید.

1.2.ماموریت/رسالت (Mission):

پوهنحی زبان وادبیات با درنظرداشت فرصت ها و امکانات دست داشته ی خویش در نظر دارد که در عرصه های  زبان و ادبیات دری، عربی، پشتو و انگلیسی، پژوهشگران، نویسندگان، ادیبان، مترجمان و آموزگاران را برای تربیت فرزندان میهن عزیز ما به جامعه تقدیم نماید و به منظور روشنگری افکار عامه و پاسداری از ارزشهای ادبی-فرهنگی کشور و ارتباط با زبان ها و فرهنگهای جهان، امکانات لازم فراهم کند.

توضیح ماموریت/رسالت: استفاده از منابع و متون علمی و برقراری ارتباط فرهنگی با سایر ملل مستلزم داشتن زبان و ادبیات مشترک است و تنها راه دست یافتن به این اهداف حد اقل آشنایی با آنهاست. امروزه یادگیری ادب ، هنرو زبان یک ضرورت انکار ناپذیر است چراکه آموزش رشته‌های مختلف در سطوح عالی وبا افزایش روند جهانی سازی ارتباطات بین المللی، برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی، تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همگی به زبان وفرهنگ بیرونی صورت می‌گیرند و عدم آشنایی با اینها برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزی است. این رسالت پوهنحی زبان وادبیات است تا درقســــمت تربیه افراد مســـلکی شایسته، متعــــهد و لایق و با دانش با در نظر داشت رهنمودهای دانشمندان ادب و هنر و با بکار بردن امکانات دست داشته با پلانهای همه جانبه تعلیمی و تربیتی بصورت شفاف، با حسن نیت و حس مسؤلیت در امور محوله خویش با در نظر داشت نیازمندی های عصر و زمان، انکشاف ذهنی و مسلکی آنها سعی و تلاش نماید تا به بر آورده ساختن اهداف که همانا رشد و ترقی ادبآ ، فرهنگیان و مربیان خوب می باشد ، ماموریت دینی و وطنی خویش را به وجه احسن ایفا نموده در قطار ممالک انکشاف یافته قرار گیریم.

1.3.اهداف:

هدف اساسی پوهنځی زبان و ادبیات  تربیه نیروی موثر ومسلکی در عرصه های زبان و ادبیات دری، پشتو، انگلیسی، عربی و در مجموع هنراست. پوهنحی زبان و ادبیات آرزو دارد تا استادان و اموزگاران مسلکی و رهبران فعال و مبتکر زبان و ادبیات را به لسان های انگلیسی، دری ، پشتو و عربی در ساحات تدریس، تحقیق ، مهارت های زبانی، ادبی، فرهنگی ، نگارشی با صداقت و تعهد مسلکی  بدون تبعیض زبانی، قومی، ملیتی، نژادی، جنسی و مذهبی به جامعه تقدیم نماید. پوهنحی زبان و ادبیات روی نیاز مندی های مبرم کشور در جهت  پرورش  محققان ، ادیبان ، نویسندگان در زمینه ادب و فرهنگ، و هم برای تربیت  بهترین  آموزگاران که بتوانند فرزندان تشنه لب فردا های  وطن را از سرچشمه های غنی و ارزشمند ادب  گذشتگان سیراب ساخته باشند، ایجاد گردیده است. این بنیاد  معتبر فرهنگی وعلمی که رسالت بامدادی از دانش و ادب دیرینه میهن عزیز مان را به دوش دارد از همان آغاز در حفظ  ارزشهای ملی و اجتماعی  مصدر خدمات شایسته یی شده است. به طور فشرده و شماره وار اهداف پوهنحی زبان و ادبیات قرار ذیل است

 • مطابق با دیدگاه، فراهم نمودن محیط سالم و مناسب برای تدریس معیاری

 • پرورش آموزگاران، محققان، ادیبان و نویسندگان در زمینه های زبان، ادبیات، فرهنگ و هنر

 • تربیت و تدریس محصلین ذکور و اناث در مقطع لسانس مطابق معیارهای پذیرفته شده اکادمیک ملی و جهانی

 • پیش برد امور تدریس مطابق لایحه ی سیستم کریدت وزارت تحصیلات عالی افغانستان

 • ایجاد و تحکیم ارتباط با وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون های داخلی و خارجی، مراکز آگاهی عامه، مراکز فرهنگی، جامعه ی مدنی و دیگر ادارات مربوط به منظور تقویت سیستم تحصیلی و تدریسی

 • تلاش برای ایجاد و تداوم همکاری و همدستی بین استادان، محصلین و مامورین

 • تلاش برای تطبیق و ارزیابی پلان های کوتاه مدت و دراز مدت و انکشاف پوهنحی

 • سهم فعال در عرصه نشرات و آگاهی های عامه و وسایل ارتباط جمعی (جریده، مجله، رادیو، تلویزیون، مقاله...) و بهره برداری از آنها.

1.4.ارزش های بنیادی:

 

 

پوهنحی زبان وادبیات به ارزشهای مسلکی و معنوی که بر اساس آن  رشد و تربیه ادبا، مربیان و استادان سهولت و سرعت داده میشود عقیده دارد و آن قرار زیر می باشد:

 1. آزادی اکادمیک در چوکات قانون ومقررات دین مبین اسلام.

 2. تعهد به رعایت تقوا ، صداقت وشفافیت درکار.

 3. تعهد به اجرای به موقع کار درتیم.

 4. احترام به نظریات دیگران ونظریات متفاوت.

 5. حاکمیت دروظیفه ورهبری مشترک.

 6. رد هرگونه تبعیض لسانی ، قومی ،نژادی ، مذهبی ، فکری و جنسیتی

 7. احساس مسؤولیت در تدریس و وظیفه

 8. مسلکی بودن و با کفایت بودن

 9. شایسته سالاری و برابری

 10. وطن دوستی و انسان دوستی

 11. صداقت و تعهد عالی به وظایف

 12. شایسته سالاری و برابری

 13. شناخت حقوق مرد و زن

 14. شایسته سالاری و برابری

 15. حفاظت از محیط زیست و کوشش در قسمت سرسبزی

 16. احساس همکاری و احترام متقابل

 17. استفاده نیک از امکانات دست داشته

 18. پشت کار و حسن نیت در امورات علمی و تحقیقی

 19. برخورد خوب با همه و داشتن کرکتر عالی

 20. رعایت نظم و دسپلین

 21. رشد و توسعه اعتماد به خود و دیگران

 22. ابتکار و کنجکاوی

 23. وقت شناسی و استفاده از زمان

1.5.نقاط قوت:

 1. داشتن 11 استاد جوان به سویه ماستر

 2. داشتن 4 استاد به سویه دکتور که دو تن شان به زودی به پوهنحی برمیگردند

 3. داشتن دو برنامه شبانه (دری و پشتو)

 4. داشتن انترنت و تلیفون در دیپارتمنت ها و مدیریت ها

 5. موجودیت فضای اعتماد بین استادان

 6. درخواست و اسرار پوهنتون های خصوصی از استادان این پوهنحی جهت تدریس در آن پوهنتون ها

 7. موجودیت اراده و تلاش برای پیشرفت از طرف رهبری پوهنحی

 8. موجودیت 6 کمیته فعال در سطح پوهنحی (کمیته تضمین کیفیت، تحقیقات علمی، تهیه پلان استراتیژیک، تعین آمرین دیپارتمنت ها، امتحانات و کمیته فرهنگی)

 9. داشتن چهار دیپارتمنت فعال ، هر کدام مجهز با اتاق ها و تجهیزات تقریبآ خوب

 10. شایسته سالاری، برابری و شناختن حقوق مرد و زن

1.6.نقاط ضعف:

 1. نبود تعمیر اداری و تدریسی و صنوف درسی مناسب و کافی

 2. نبود کتابخانه مجهز برای پوهنحی ادبیات

 3. بلند بودن تعداد محصلین (80 – 90) در یک صنف

 4. نبود برق منظم

 5. عدم موجودیت ابزار آموزشی مثل پراجکتور، LCD، language lab، MP3 و ...

 6. بحران کمبود استاد (بیش از 40% دروس این پوهنحی به ویژه دیپارتمنت فارسی دری توسط استادان قراردادی به پیش میرود

 7. عدم موجودیت استادان دارای رتبه های علمی بالاتر مثل پوهنمل، پوهندوی، پوهنوال و پوهاند

 8. نبود یک تا لار بزرگ برای سمینار ها و کنفرانس ها

 9. پائین بودن سویه فارغان صنوف دوازده معارف و به چالش کشیدن استادان در پروسه تدریس

 10. نبود استادان کافی بالا رتبه جهت رهنمايي تحقیقات علمی استادان

1.7.موانع و چالش ها:

طوریکه به همه گان معلوم است همه ساله فارغان لیسه ها در حال حاضر رو به افزایش اند اما دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی در پذیرش قشر بزرگ جوان برای تحصیلات عالی دچار مشکلات و چالش هاست. بنآ پوهنحی ها باید با هر نوع امکاناتی که میشود از طرف دولت حمایت ، تجهیز و انکشاف داده شوند. در غیر آن موانع و چاش های موجوده کیفیت مطلوب را به بار نیاورده موجب نا بسامانی های تحصیلی خواهد شد. چالش های عمده پوهنحی زبان وادبیات قرار زیر میباشد:

 1. نداشتن تعمیر ، ساختمان مستقل و حتی در حال حاضر صنوف درسی که جواب گوی نیاز تدریس برای شاگردان باشد.

 2. عدم موجودیت برنامه های دکتورا و ماستري وهم چنان بی علاقه گی كمك به ريسرچ وتحقيقات از طرف دونر های خارجی

 3. عدم موجوديت برنامه هاي ارتقاي ظرفيت ووركشاپ ها و سيمسنارها ازطرف دولت و موسسات خارجی برای استادان و کارمندان

 4. مساعد نساختن زمينه های ريسرچ در بخش های فرهنگی ، ادبی وباستانشناسي درمنطقه توسط وزارت تحصیلات عالی و دونر ها

 5. قطع كمك هاي بين المللي بنابرمبهم بودن اوضاع امنيتي وسياسي كشور

 6. ضعف سويه تعليمي شاكردان مكاتب

 7. نبود بازار کار و اشتغال در شرايط فعلي

 8. در نظر نگرفتن بودجه عادي وانكشافي دولت به سطح پوهنحی ها

 9. تهدیدات بلند امنیتی

 10. موجودیت مشکلات اجتماعی برای محصلین اناث

 11. دور بودن پوهنتون از مرکز شهر

 12. عدم موجودیت سیستم منظم حمل و نقل استادان و کارمندان

 13. عدم موجودیت بلاک های رهایشی استادان ( بسیاری از استادان این پوهنحی در اتاق های کرایی زندگی میکنند)

 14. معرفی دانشجویان بیش از ظرفیت موجود از طرف وزارت تحصیلات عالی

1.8.فرصت ها:

طوریکه از نزدیک مشاهده میشود ساحه و محوطه پوهنتون غزنی برای یک مدت کافی مکان مناسب اعمار و ساختار های زیربنائی را در خود دارد که در آن میتوان بلاک های تدریسی و تعمیر های کنفرانس ، کتابخانه ، لابراتوار و اداری را ساخت. برای ساخت چنین زیر بناها ضرورت مبرم است تا با دونرها و موسسات داخلی و خارجی تفاهم صورت گیرد و ایشان را قناعت داد که همکاری در این زمینه منطقی و بجاست. زیرا اساس یک جامعه توسط مربیان آن گذاشته میشود و پوهنحی زبان وادبیات است که مربیان را به شکل مسلکی آن به جامعه تقدیم مینماید. در صورتی که چالش در تربیت چنین مربیان باشد چطور میتوان تضمین آینده نسل جوان را در سطح کشور نمود. هم اکنون کمک های مالی دونرها میتواند مشکلات موجوده ما را تا حدی مرفوع سازد. خوش بختانه تا اكنون فارغان اين پوهنحی اكثرآ شامل وظيفه ومصدر خدمت در جامعه بوده ودر كار خود موفق ميباشند. به رشته هايكه اين پوهنحی فارغ ميدهد،هنوز در منطقه ومملكت نيازمندي وجود دارد وبه زودي رفع اين نيازمنديها متصور نيست. همه ساله تعداد کثیری از متعلمان دوره های متوسه و ثانوی معارف کشور در فکر و چشم براه پیدا نمودن به تحصیلات عالی میباشند. در صورتیکه انکشافات و امکانات برای آیندۀ انتظار کننده گان همین حالا در نظر گرفته نشود شاید خیلی ها مشکل تمام شود که ایشان به تحصیل رو آورند و یا جامعه از این بدبختی (جنگ ، ناامنی ، بی سوادی ، زورگوئی و بی قانونی) رهائی یابد. فرصت های عمده پوهنحی زبان وادبیات قرار زیر میباشد:

 1. داشتن ساحه کافی و مکان مناسب برای اعمار بلاک های اداری و تدریسی و کتابخانه و ...

 2.  موجودیت روحیه کار و بلندرفتن ارتقای ظرفیت بین استادان

 3. موجودیت بورسهای تحصیلی برای استادان پوهنحی زبان و ادبیات در کشور های مختلف دنیا

 4. عدم مداخله مخالفین مسلح دولت در امور پوهنتون

 5. عدم پرداختن استادان به تدریس در پوهنتون های خصوصی

 6. موجودیت محصلین فارغ شده پوهنحی زبان و ادبیات در راس مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی در ولایت غزنی

 7. علاقه مندی بیش از حد استادان پوهنتون های شخصی و دارالمعلمین ها برای تدریس در این پوهنحی

 8. فرصت استفاده از برنامه های ماستری و دکتورای پوهنتون های کابل و تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

1.9.جدول احصایوی استادان پوهنحی زبان و ادبیات:

دیپارتمنت

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه تحصیل

رتبه علمی

ملاحظات

دیپارتمنت فارسی دری

1

نعمت الله فریسا

محمد جواد

مصروف تحصیل در مقطع دکتورا در کشور ایران

پوهنیار

 

2

محمد یاسین آسی

حسین علی

مصروف تحصیل در مقطع دکتورا در کشور ایران

پوهنیار

 

3

محمدضیا رجایی

علی جمعه

مصروف تحصیل در مقطع دکتورا در کشور ایران

پوهنیار

 

4

علی اکبر زاولی

غلام سخی

ماستر

پوهنیار

سرپرست دیپارتمنت دری

 

 

 

 

 

در حال استخدام

 

 

 

 

 

در حال استخدام

 

 

 

 

 

در حال استخدام

دیپارتمنت انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

5

رحیم الله رامش

امین الله

ماستر

پوهنیار

رییس پوهنحی زبان و ادبیات

6

غازی محمد تکل

نذیر محمد

مصروف دروس ماستری در کشور مالیزیا

پوهیالی

 

7

غلام یحیی اصغری

محمد حسین

ماستر

پوهنیار

سرپرست دیپارتمنت انکلیسی

8

ظریفه رحیمی

حاجی خان

لسانس

نامزدپوهنیار

 

9

مجتبی جمال

علی جان

ماستر

پوهنیار

 

 

خالد احمد سروری

 

ماستر

پوهنیار

در حال استخدام

دیپارتمنت پشتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

محمدمصطفی صفا

میرزا محمد

ماستر

پوهنیار

 

11

نقیب الله خانیخیل

محمد ابراهیم

ماستر

پوهنیار

آمر تضمین کیفیت

12

عزت الله سهاند

عبیدالله

ماستر

پوهنیار

امر دیپارتمنت پشتو

13

زلمی سمسور

بیتنی

ماستر

پوهنیار

 

14

نعمت الله اسدی

اسدالله

ماستر

پوهیالی

 

 

الله محمد اتل

 

ماستر

پوهنیار

در حال استخدام

دیپارتمنت عربی

15

زلمی یخیل

گل محمد

لسانس

پوهنیار

 

16

محمد کاظم هستی

محمد حسین

مصروف تحصیل در مقطع دکتورا کشور هندوستان

پوهنیار

 

17

سلطان محمد صالحی

تورگل

ماستر

نامزدپوهنیار

 

18

عبدالکریم رحیمی

عبدالرحیم

ماستر

نامزدپوهنیار

سرپرست دیپارتمنت عربی

19

فریداحمد فضلی

 

 

نامزدپوهنیار