معرفی مختصر دیپارتمنت فقه وقانون

معرفی مختصر دیپارتمنت فقه وقانون

دیپارتمنت فقه و قانون پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی، یک نهاد معتبر علمی، تدریسی و تحقیقی  است که در ۱۳۹۲ به اساس تلاش و پیشنهاد رهبری پوهنتون غزنی از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور منظور وایجاد گردید، این بخش به شمول آمر دیپارتمنت ۶ عضو کادری دارد، که همه آن ماستر و دارای رتبه پوهنیاری میباشند، دو تن عضو آن هر یک پوهنیار محمد نعیم حکیمی در کشور مالیزیا و پوهنیار ارسلاح ظفری در کشور ترکیه در حال حاضر مصروف دکتورا هستند.

تا اکنون این دیپارتنمت پوهنحی شرعیات به تلاش و همکاری استادان چهار دور فارغ داشته است

پوهنیار حمید الله ”عمری “ آمر دیپارتمنت فقه و قانون

شماره تماس :__  0782473812 0705734028

ایمیل ادرس : Omari.hamid.2017@ gmail.com