دیپارتمنت عربی

دیپارتمنت عربی

4.دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی:

4. 1. زندگینامه آمر دیپارتمنت:

پوهنیار عبدالکریم رحیمی در سال 1372 در ولایت لوگر در یک خانواده علمی چشم به جهان گشود، بعدا خانواده وی مثل هزار ها خانواده دیگر مجبور به ترک کشور گردید، و به پاکستان هجرت نمود. موصوف دروس ابتدایی خویش را در کشور پاکستان فرا گرفت، ونیز در سن 11 سالگی حفظ قرآن کریم را تکمیل نمود، ودروس ثانوی خویش را بعد از برگشت به کشور در ولایت لوگر تکمیل نمود. در سال 1388 شامل پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل گردیده ودرسال 1392 در رشته ادبیات عربی تحصیلات خویش را به سویه لیسانس تکمیل نمود. ایشان بعد از فراغت، در مراکز آموزشی ولیسه ها مصروف تدریس گردید، و در سال 1395 از طریق رقابت آزاد شامل برنامه ماستری زبان و ادبیات عربی پوهنتون کابل گردید ودر کنار دروس ماستری توانست یک مرکز تخصصی آموزش زبان عربی را به نام (مرکز الحجاز) در شهر کابل تاسیس نماید، و نیز نصاب درسی معاصر را برای آموزش زبان عربی ترتیب نمود که با استقبال گرم استادان وعلاقمندان زبان عربی روبرو گردید. پوهنیار عبدالکریم رحیمی در سال 1396 از طریق رقابت آزاد به حیث عضو کادر علمی در دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون غزنی تقرر حاصل نمود، و از آغاز تقرری تا اکنون مسؤولیت آمریت این دیپارتمنت را بر عهده دارد.

4. 2. تاریخچه و وضعیت فعلی دیپارتمنت عربی:

دیپارتمنت عربی در آغاز تاسیس پوهنتون غزنی در سال 1387 در چوکات پوهنځی تعلیم وتربیه به فعالیت آغاز نمود، و در این دیپارتمنت کریکولم دیپارتمنت عربی پوهنتون تعلیم وتربیه استاد ربانی تطبیق میگردید.  بعد از تاسیس پوهنځی زبان وادبیات در سال 1393هـ.ش  دیپارتمنت عربی مثل دیپارتمنت های سه گانه دیگر ازچوکات پوهنځی تعلیم وتربیه جدا گردیده ومربوط پوهنځی زبان وادبیات گردید، که بعد از آن کریکولم این دیپارتمنت نیز طبق مفردات درسی دیپارتمنت عربی پوهنتون کابل تهیه گردید. دیپارتمنت عربی نخستین فارغان خود را در سال 1391 هـ‌.ش به سویه لیسانس به جامعه تقدیم نمود.

در تشکیل دیپارتمنت عربی فعلا 5 نفر استاد می باشد، وامور تدریس این دیپارتمنت از ابتداء تاسیس تا الیوم به وسیله استادان افغانی به پیش برده می شود، استادان این دیپارتمنت تحصیلات خویش را در پوهنتون های افغانستان وکشورهای همسایه فرا گرفته اند، و دارای درجه تحصیلی ماستر ولیسانس می باشند، وخوشبختانه یکتن از استادان این دیپارتمنت فعلا مصروف تکمیل درجه دکتورا در کشور هندوستان می باشد، و چهارتن در دیپارتمنت حضور دارند که امور تدریسی وعلمی را به پیش می برند.

این دیپارتمنت یکی از سابقه دار ترین نهادهای علمی در چوکات پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی است که در زمینه شناخت ادبیات وزبان عربی فعالیت های خویش را انجام میدهد. اکنون این دیپارتمنت در حال پیشرفت و انکشاف میباشد. ورود یک تعداد استادان متخصص در کار تدریس این دیپارتمنت در سال های اخیر، زمینه های پیشرفت را در کار آموزش زبان عربی فراهم نموده است. اکنون در دیپارتمنت عربی استادان به اساس تخصص خویش تدریس مضامین را به پیش می برند، ومصروف تهیه لکچر نوت ها برای مضامین مختلف می باشند، واستادان همه ساله به تجدید این لکچر نوت ها اقدام می نمایند که در گذشته چنین فعالیت های علمی کمتر وجود داشته است. متقاضیان ورود به دیپارتمنت عربی همه ساله بیشتر می گردد، در مجموع دیپارتمنت عربی در حالت انکشاف بوده و زمینه های این انکشاف محسوس می باشد.

این دیپارتمنت تا اکنون تعمیر مستقل ندارد و در صنوف پوهنځی های دیگر برای محصلان تدریس می نماید، برنامه درسی در این دیپارتمنت فقط روزانه می باشد که فعلا بعد از ظهر جریان دارد، در این دیپارتمنت الآن بیش از 200 محصل مشغول تحصیل میباشند که 20 در صد آنها را دختران تشکیل می دهند.

4. 3. شهرت اعضای کادر علمی دیپارتمنت عربی:

دیپارتمنت

شماره

نام و تخلص

نام پدر

درجه­ی تحصیل

رتبه­ی علمی

ملاحظات

زبان و ادبیات عربی

 

 

 

 

 

 

1

عبدالکریم رحیمی

عبدالرحیم

ماستر

پوهنیار

آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی

2

فریداحمد فضلی

عزیزاحمد

ماستر

پوهنیار

 

3

سلطان محمد صالحی

تورگل

ماستر

پوهنیار

 

4

زلمی یخیل

گل محمد

لسانس

پوهنیار

 

5

 

محمدکاظم هستی

 

ماستر

پوهنیار

 

 

 

4. 4. اهداف دیپارتمنت عربی:

از اهداف آموزشی این دیپارتمنت، فهم، فراگیری واستفاده از منابع سرشار علوم ومعارف عربی است. شناخت زبان وادبیات عربی با اینکه وسیله رسیدن به یک گنجینه بزرگ علمی وفرهنگی برای محصلین می باشد، می تواند وسیله ای بسیار خوبی برای شناخت بهتر ادبیات ملی کشورما باشد. آموزش زبان عربی محصلان را قادر می سازد تا از منابع سرشار عربی و دست آورد های آنها استفاده نمایند. این دیپارتمنت نظر به نیازمندی های اساسی کشور در جهت پرورش نسل جوان افغانستان ایجاد گردیده است، تا جوانان بتوانند از منابع علمی عربی بهره گیرند. از جانب دیگر زبان وادبیات عربی ریشه ای عمیق در فرهنگ جامعه افغانستان دارد و بدون فهم زبان عربی نمی توان به متون کلاسیک فارسی دری وپشتو دست یافت و آنرا حراست وپاسداری نمود. از اهداف برنامه آموزشی زبان عربی آمادگی آموزگاران عربی در مکاتب نیز میباشد. این دیپارتمنت می تواند آموزگاران متخصص را جهت تدریس در مکاتب ومدارس کشور آماده سازد، ونیز تعدادی را به کارهای ترجمه و انتقال علوم بین این زبان وزبان های ملی آماده سازد.

قابل یادآوری است که بعد از نیازسنجی و تماس های مستقیم با فارغان این دیپارتمنت، معلومات به دست آمده نشان میدهد که فارغان این دیپارتمنت می توانند در معارف کشور، مکاتب عمومی، مدارس دینی وتحصیلات عالی دولتی وخصوصی در شهرهای بزرگ کشور به راحتی کار نمایند. تعدادی از این فارغان در مطبوعات، رسانه ها و ادارات دولتی وخصوصی مشغول کار اند  و نیاز جامعه به این فارغان نسبت به فارغان سایر دیپارتمنت ها بیشتر می باشد.

4. 5. دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی:

4. 5. 1. دیدگاه:

رهبری دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی تلاش می نماید تا این دیپارتمنت را به یک نهاد شناخته شده ملی در آماده سازی و تربیه کادر متخصص در بخش های زبان و ادبیات عربی به منظور خدمت به جامعه ارتقا دهد.

4. 5. 2. ماموریت/رسالت:

دیپارتمنت زبان وادبیات عربی با درنظرداشت فرصت ها و امکانات دست داشته ی خویش در نظر دارد تا در عرصه زبان و ادبیات عربی پژوهشگران، نویسندگان، ادیبان، مترجمان و آموزگاران را برای تربیت فرزندان میهن عزیز ما به جامعه تقدیم نماید.

4. 6. دورنما:

دیپارتمنت عربی توقع دارد که بعد از برآورده شدن نیاز های این دیپارتمنت از قبیل ایجاد کتابخانه مجهز، ایجاد صنوف مستقل و دیگر لوازم درسی، وبعد از برگشت استادان مصروف دروس دکتورا وماستری ونیز جذب استادان جدید بتواند یک نهاد علمی معتبر به سطح پوهنتون غزنی و بالآخره به سطح کشور گردد، و در تحصیل جوانان تلاش های خویش را چند برابر سازد تا بتواند از طریق تعلیم وپرورش جوانان برای جامعه افغانی خدمت نماید، و برای فارغین خود مهارت های چون ترجمه از عربی به زبان های ملی، و از زبان های ملی به زبان عربی، مهارت های آموزگاری، فن نویسندگی، تحقیق وتالیف را فراهم سازد، تا هر یک از فارغان این دیپارتمنت بتواند در آینده یک معلم، نویسنده، مترجم وگزارشگر خوب ومؤثر در جامعه گردد.

4. 7. کتابخانه، IT  و سایر تسهیلات:

در دیپارتمنت عربی کتابخانه عصری ومجهز وجود ندارد، و نیاز شدید است تا در این دیپارتمنت یک کتابخانه مجهز و تخصصی ایجاد گردد، ولی خوشبختانه فارغین سال 1398 این دیپارتمنت به مصارف شخصی خویش 50 جلد کتاب را با یک پایه الماری به دیپارتمنت اهدا نمودند، وبا این کار بنیاد کتابخانه را گذاشتند، آمریت واستادان دیپارتمنت عربی مصمم استند  تا با همکاری ریاست پوهنځی وریاست پوهنتون کمک های سفارت خانه های عربی و موسسات خیریه را جذب نماید تا کتابخانه دیپارتمنت انکشاف نموده وتبدیل به یک کتابخانه مجهز وعصری گردد، و با وجود اینکه سیستم انترنت فعال است ولی به علت نبود برق به شکل مستمر و نبود کمپیوترها، استادان نمیتوانند از آن در تحقیقات علمی استفاده لازم نمایند. این دیپارتمنت در شرایط کنونی، به اتاق های درسی مستقل ومجهز، کتابخانه عصری ومجهز، کمپیوترها برای استادان، وسایل درسی (میز، چوکی، اخبار ومجلات عربی)، پروجکتور و ماشین فوتوکاپی نیاز شدید دارد.

4. 8. نقاط قوت و فرصت ها:

 • همکاری مداوم ریاست محترم پوهنتون و پوهنځی با دیپارتمنت؛
 • علاقمندی استادان به خدمت به جامعه وبخصوص قشر جوان از طریق تدریس؛
 • علاقمندی روز افزون قشر تعلیم یافته به زبان وادبیات عربی؛
 • داشتن اعضای کادر علمی جوان ومتخصص؛
 • وجود منابع علمی معتبر و قابل دسترس در شبکـﮥ انترنت؛
 • داشتن پنج استاد جوان و تحصیلکرده (چهار نفر به سویه ماستر و رتبه علمی پوهنیار و یک نفر لسانس)
 • فراغت سالانه حدود 60 نفر محصل از این دیپارتمنت

4. 9. چالش ها:

 • نبود تعمیر مستقل؛
 • نبود صنوف مجهز؛
 • نبود کتابخانه؛
 • کمبود بست های کادر علمی؛
 • کمبود فرصت های مناسب برای ارتقاء ظرفیت استادان؛
 • پیشبرد تدریس توسط استادان قرار دادی؛
 • عدم تناسب بین مفردات درسی در مکتب وپیش نیاز های ادبیات عربی؛
 • پایین بودن سطح اکثریت محصلین جدید الشمول؛