اي سي تي

مرکز تکنالوژِی معلوماتی

فعالیت های انجام شده در قسمت انکشاف خدمات تکنالوژی معلوماتی  وآموزشی الکترونیکی در پوهنتون غزنی .

طوریکه بهتر میدانید تکنالوژی معلوماتی یکی از اجزای اساسی و مهم در پیشرفت و جهانی شدن تحصیلات عالی در تمامی کشورها محسوب میگردد وامروزه تکنالوژی معلوماتی سیر رشد و تکامل خویش را چی در مجامع بین المللی و چی ملی به سرعت غیر قابل انکار می پیماید که خوشبختانه در کشور ما نیز روی این بخش سرمایه های هنگفت هزینه گردیده و کار بالای استندرد سازی آن جریان دارد پوهنتون غرنی خوشبختانه از بدوتاسیس آن دارای حد اقل امکانات در این بخش بوده که هسته آن در سال 1388 هجری قمری به همت پوهندوی احمدشاه رفیقی و پوهنیار جاوید احساس در این پوهنتون تشکیل گردیده تحت حمایت مالی تیم بازسازی ولایتی مستقر در این ولایت به تعداد 10 پایه کمپیوتر وسایل شبکه و خدمات انترنت  فعال گردید بعداز ان تشکیل رسمی این مدیریت تحت معاونیت مالی و اداری ایجاد و محترم وحید الله "عمریار" رسما به حیث مدیرعمومی در این بخش به فعالیت های خویش آغاز نمودند و به اثر سعی و تلاش ایشان ورهبری پوهنتون در سال 1391 تحت حمایت مالی پروژه راه ابریشم (Silk Afghanistan)تعدادی از وسایل در این بخش کمک گردید و این پوهنتون دارای سیستم مجهز گردید که لپ آموزشی آن دارای 25 پایه کمپیوتر سیستم نتورک وایرلس خدمات ویدیو کنفرانس گردید

 

 

اما مسولین این بخش به همکاری رهبری پوهنتون به آن بسنده نگردیده در اثر سعی وتلاش بی دریغ خویش طی سال های 1396-1397 پروژه بزرگ بانک جهانی را در این پوهنتون جذب نموده که با تطبیق این پروژه حیاتی (ایجاد آی سی تی سنتر پوهنتون غزنی ) بخش تکنالوژی معلوماتی به مرکز مجهز تکنالوژی معلوماتی مبدل گردیده و این پوهنتون در جمع 12 پوهنتون کشور از جمله پوهنتونهای محسوب میگردد که دارای آی سی تی سنتر مجهز بوده که خدمات انترنت ، تلیفون و برنامه های آموزشی را برای استادان ، کارمندان اداری و محصلین این پوهنتون ارایه می نماید . هچنان در قالب این پروژه بخش برق آفتابی برای خدمات مرکز تکنالوژی معلوماتی نیز فعال گردیده که ظرفیت 36 کیلوات برق را دارا میباشد و بخش تکنالوژی معلوماتی این پوهنتون بطور 24 ساعته فعال بوده و ارایه خدمات می نماید.

 

 

قرار پلان مقام محترم وزارت سیستم (HEMIS) نیز در سال 1397 تطبیق گردیده و تمامی امورات مربوط به محصلین جدید الشمول این سال از طریق این سیستم به پیش برده شده است و عملا کار بالای ثبت شهرت استادان ، ثبت کریکولم وثبت نمرات امتحان خزانی محصلین جریان دارد ومدیرت عمومی تکنالوژی معلوماتی این پوهنتون طبق پلان سال 1397 خویش برنامه های آموزشی و رهنمایی متعددی را در بخشهای استفاده از سیستم معلوماتی تحصیلات عالی ، استفاده از خدمات مرکز تکنالوژی معلوماتی برای استادان ، کارمندان اداری و محصلین صنوف چهارم تمامی پوهنحی ها براه انداخته است . مچنان پوهنتون غزنی دربخش راه اندازی آموزش الکترونیکی و راه دور برای محصلین این پوهنتون با پوهنتون های محترم شهید ربانی ، پوهنتون کابل ، پوهنتون شیخ زاید خوست و پوهنتون ننگرهار توامیت های همکاری دوجانبه را امضا نموده که خوشبختانه درسال تحصیلی 1396 دورس آنلاین برای محصلین دیپارتمنت عربی این پوهنتون به نسبت کمبود استاد در این بخش توسط استادان دیپارتمنت عربی پوهنتون ننگرهار طی یک سمستر تطبیق گردید بنا جهت تطبیق بهتر و خوبتر این بخش تالاز مجهز ویدیوکنفرانس باداشتن ظرفیت گنجایش 150 تن در یک وقت در تعمیر انجنیری این پوهنتون تاسیس گردید

 

 

چالشها ومشکلات: 1-نبود برق معیاری در سطح عمومی پوهنتون . 2-عدم استفاده مناسب از خدمات آی سی تی در تدریس توسط استادان 3-نبود بودیجه و تخصیص مشخص برای بخش آی تی در بودیجه عمومی پوهنتون پشنهادات: 1-حل مشکل برق در تعمیر های انجنیری ،اداری و تعلیم وتربیه تخصیص بودیجه مشخص برای ترمیمات و خریداری های بخش آی سی تی در بودیجه عمومی پوهنتون