اطلاعیه !

gu_admin
مم

اعلان دواطلبی :

پوهنتون غزنی پروژه تهیه و تدارک تجهیزات ووسایل وصل برق دولتی خویش را طور مجموعی به تعداد (18) قلم اجناس مورد ضرروت را قبلا به اعلان سپرده بود که شرکت محترم نوین سیمیا به مبلغ (6863980) افغانی بعد از ارزیابی دواطلبی برنده شناخته شده است .

از اینرو به اطلاع تمام نهادی های دولتی و شركت های خصوصی محترم رسانیده میشود در صورتیکه شرکت نامبرده کدام مسولیت داشته باشد ظرف سه یوم بعد از نشر اعلان درخواستی های خویش را با اسناد دست داشته به این پوهنتون مراجعه و تسلیم نمایند .

تا در مورد اجراات لازم صورت گیرد در غیر آن عقد قرار داد صورت خواهد گرفت

Latest announcements

Sun, Aug 16 2020 11:31 AM
Background image

Projects

  • There are security updates available for one or more of your modules or themes. To ensure the security of your server, you should update immediately! See the available updates page for . . .

Back to announcements