دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
کابل پوهنتون علمی کادری بست
کابل پوهنتون ۱۳۹۶ کال کې لومړي ځل لپاره په لاندې څانګه کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري: اقتصاد پوهنځی ملی اقتصاد څانګه یو بست نوماندان کولی شي له ۱۳۹۶/۱/۱۴ تر ۱۳۹۶/۲/۱۴ نېټې پورې د علمي کادر لپاره خپل غوښتنلیکونه د...
Apr 05, 2017 May 03, 2017