په کابل پوهنتون کې د حقوقو او سياسي علومو په پوهنځي کې د ماسټرۍ پروګرام اعلانونه

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۶ برای برنامه ماستری در رشته پالیسی واداره عامه محصل می پذیرد. علاقه مندان می توانند سر از تاریخ 2 دلو سال 1395 به آمریت برنامه های ماستری و دوکتورای پوهنتون کابل جهت ثبت نام و اخذ بسته های درخواست برنامه ماستری، مراجعه نمایند . دوستان وعلاقه مندان مطلع باشند