زندگی نامه ریس پوهنحی شرعیات

زندګی نامه ی پوهنیار محمدنعیم حکیمی، رئیس پوهنځی شرعیات

     پوهنیارمحمدنعیم حکیمی فرزند عبدالحکیم درسال ۱۳۶۴ دریک خانواده ی علم پرور درقریهء آدینه یء ولسوالی جغتو ی ولایت میدان وردگ دیده به جهان کشود.

     نامبرده آموزش های ابتدایی را درمکتب خدای نظرخان، علوم اسلامی را درنزد ملا امام مسجد و آموزش های دوره ء متوسطه و لیسه را درلیسه خازی محمد جان خان فراګرفته. وی پس از سپری کردن آزمون کانکوردرسال ۱۳۸۴ به پوهنځی شرعیات پوهنتون شیخ زاید راه یافت و سرانجام درسال درسال ۱۳۸۷ از دیپارتمنت فقه وقانون این پوهنځی سند فراغت به دست آور.

     حکیمی درسال ۱۳۸۸ به حیث استاد بالمقطع درپوهنتون شیخ زاید به فعالیت آغاز کرد؛ درسال ۱۳۸۹ براساس رقابت آزاد به حیث استاد رسمی درپوهنځی شرعیات پوهنتون نامبرده تقرر یافت و درسال ۱۳۹۲ رسما به پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنی تبدیل شد. حکیمی پس از تبدیلی به پوهنتون غزنی، به دلیل نو تأسیس بودن آن، به حیث سرپرست پوهنځی شرعیات ګماشته شد.

     حکیمی درسال ۱۳۹۳ جهت تحصیل درمقطع ماستری به پوهنتون کابل رفت و در‍۱۳۹۴ از رشته تفسیر و حدیث فراغت ګرفت. وی درسال ۱۳۹۷ بار دیګر به حیث رئیس پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنی ګماشته شد.

     حکیمی علاوه بر ریاست پوهنځی و تدریس، درکمیته های ګوناګون درسطح پوهنتون و پوهنځی کار کرده که قرار ذیل اند: کمیته تفاهم نامه ها، کمیته انتخاب آمرین دیپارتمنت ها، کمیته امتحانات، کمیته تحقیقات علمی، کمیته تضمین کیفیت و کمیته ء نصاب درسی. وی هم چنان تجربه ء اشتراک درسیمینار بازنګری نصاب تحصیلی پوهنځی شرعیات را که به سطح پوهنتون های کشور دایر ګردیده بود، درکارنامه دارد.

     حکیمی درمسابقات محاکم تمثیلی که توسط مؤسسه لیسفا میان پوهنتون های افغانستان برګزار ګردیده بود، با چهار تن همکارش، به نمایندګی از پوهنتون غزنی، به مقام اول رسید. وی تجربه ء اشتراک درسیمینار های دیګر، مانند روز جهانی محیط زیست و جشن صدمین سالګرد استرداد استقلال کشور و...رانیز درکارنامه دارد.

آشنایي با زبان ها

     حکیمی برعلاوه زبان پشتو که زبان مادری ایشان است، به زبان های فارسی، عربی و انګلیسی نیز آشنایی دارد.

آثار ونوشته ها:

۱: زنا واحکام شرعی آن از نظر شریعت اسلامی  ۲: وصیت و احکام شرعی آن از نظر اسلام ۳: مهمانی و احکام شرعی آن  از نظر قرآن کریم و حدیث نبوی.