زندگی نامه ریس پوهنځی اقتصاد

 

                                                                              زندگی نامه‌‌  ی پوهنیار عطاءالله جواد

 

 

 

پوهنیار عطاءالله جواد فرزند خان آقا در سال ۱۹۸۵ میلادی در ولسوالی جغتو ولایت میدان وردک چشم به جهان گشوده است ،تعلیمات ابتدایی خویش را در لیسه شمس العارفین تکمیل نمود وعلاوه بر فراگیری علوم دینی در سن ۱۳ سالگی قران کریم را حفظ نموده است جواد در سال ۲۰۰۹ میلادی از پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل مدرک لسانس خویش را در منجمنت واداره تشبثات اخذ نموده است ، سال ۲۰۱۰ م در موسسه IRD به حیث محاسب ساحوی در ولایت کندهار تقرر حاصل نمود ،واز ختم ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۴ م به حیث مشاور مالی در برنامه حمایت شاروالیهای –شرق (USAID) انجام وظیفه نموده است،در سال ۲۰۱۳ م  در کادر علمی پوهنتون غزنی شامل شد،در سال ۲۰۱۴ شامل برنامه  ي ماستری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل ودر سال ۲۰۱۵ م مدرک ماستری خویش رادر امور ی مالی و بانکداری بدست آورده است،در سال ۲۰۱۶ م  به رتبه ی علمي پوهنیاری نایل شد، جواد علاوه بر تدریس در شوراهای رهبری وعلمي پوهنتون  درکمیته های مختلف پوهنتون غزنی حضور فعال دارد،ودر سال ۱۳۹۷ ه ش به پیشنهاد رهبري پوهنتون غزنی و منظوری مقام جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس پوهنځی اقتصاد مقرر گردید، پوهنیار جواد به زبان های انگلیسی وعربی تسلط دارد وهم چنان یک اثر چاپ ناشده بنام ارزیابی سیستم مالی شاروالی های افغانستان  نیز دارد.