پوهنڅی زراعت

 

 

بیوگرافی رئیس پوهنځی

زندگینامه رئیس پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی

 

mahdisamim3@gmail.com ایمیل:

0749494351:نمبر تماس

   پوهنمل محمد مهدی  " صمیم " فرزند محمد اسماعیل در سال 1353  در توابع ولسوالی مالستان ولایت غزنی در یک خانواده متدین و مجاهد چشم به جهان گشود ، وی تعلییمات ثانوی خود را در مکتب "لیسه سلطان مودود" در ولسوالی جاغوری به پایان رسانید و در سال 1382 از طریق آزمون کانکور موفق به ورود به پوهنحٌی زراعت پوهنتون کابل گردید و در سال 1385 از رشته اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون مرکزی کابل با نمرات عالی فارغ التحصیل گردید. موصوف سپس در سال 1387 افتخار شمولیت در کادر علمی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی  را کسب نموده و به حیث استاد موظف گردید.

 محترم استاد مهدی صمیم در سال 1393 برای اخذ درجه ماستری از طریق وزارت تحصیلات عالی عازم کشور قزاقستان گردید و در سال 1396 بعد از تکمیل موفقانه دوره تحصیلی ماستری از رشته بیوتکنولوژی نباتی از پوهنتون ملی کشور قزاقستان سند ماستری را بدست آورد. او از سال 1387 همزمان با تاسیس پوهنتون غزنی تا سال 1393 بحیث سرپرست و آمر دیپارتمنت اگرانومی ایفای وظیفه نمود و نیز در اکثر کمیته های پوهنحی و پوهنتون عضویت فعال داشته است.

استاد صمیم پس از ختم موفقانه برنامه ماستری و تکمیل شرایط ترفیع به تاریخ 15 ماه دلو 1396 به رتبه علمی پوهنمل ترفیع نمود و به تاریخ 4 اسد 1397 بنا به حکم نمبر 781 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس پوهنحٌی زراعت پوهنتون غزنی تقرر حاصل نمود، همچنان موصوف  بحیث  یک استاد فعال در دیپارتمنت اگرانومی پوهنحٌی زراعت مصروف تربیه نسل جوان کشور در رشته زراعت می باشد. وی به زبانهای دری، پشتو ، انگیسی و روسی بلدیت داشته و آثار و مقالات علمی نیز به رشته تحریر در آورده که در مجلات ملی و بین المللی چاپ و منتشر شده است.

 

 

پیام

زراعت در هر کشوری بنیان اقتصادی آن کشور محسوب می شود، کشور عزیزمان افغانستان در   سطح ملی و بین المللی به حیث یک کشور زراعتی مشهور و شديدا وابسته به زراعت می باشد. زراعت مهمترين بخش اقتصاد پايدار افغانستان به شمار می رود، در افغانستان بخش زراعت نقش فوق العاده مهمی در رشد اقتصاد ملی، ايجاد شغل، کاهش فقر و مصئونیت غذايي دارد. زراعت در تمام کشور ها بخصوص در کشور ما پتانسيل خوبي براي رشد دارا می باشد و ارتباط بسياري با کاهش فقر و ايجاد شغل چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستيقيم دارد.

بر اساس گزارش اداره همکاری بین المللی آمریکا (USAID) و آمار زراعتی نزدیک به هشتاد درصد از مردم افغانستان به زراعت و مالداری اشتغال دارند، و ٪۳۱ درآمد ناخالص ملی از محصولات زراعتی بدست می‌آید. بخش اعظم صادرات افغانستان نیز محصولات زراعتی و مالداری است. به همین لحاظ، در ساختار اقتصادی جامعه افغانستانی، زراعت از اهمیت خاصی برخوردار است.

کارشناسان، علم زراعت را مهم ترین بخش در اقتصاد افغانستان می‌دانند و اعتقاد دارند که تنها با توسعه بخش زراعت می‌توان به رشد و توسعه اقتصاد پایدار در افغانستان رسید در شرایط کنونی زراعت در افغانستان بهترین و تنها گزینه موثر برای ایجاد زیربنای اقتصادی کشور می باشد. از آن جای که غزنی اقلم مناسب برای تولید نباتات مزروعی، سبزیجات و میوه دارد و سالانه با این تولیدات در صادرات کشور سهم چشم گیری دارد، امیدواریم پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی نیز باالسهمه بتواند عامل رشد اقتصادی، بالا بردن عاید دهاقین و مصوونیت غذایی در کشور عزیز ما افغانستان باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال تاسیس ومراحل انکشاف پوهنحی زراعت :

پوهنځی زراعت درسال 1387 به حيث اولين مرکز و اولين پوهنځی پوهنتون غزنی بنياد گذاشته

شد که به همت وفعاليت علمی 3 تن استاد ، با پذیرش 361 تن محصل آغاز شد

تعداد دیپارتمنت ها:

پوهنځی زراعت دارای 3 دیپارتمنت ذیل است .

-1 ) هارتيکلچر (

-2 ) اگرانومی (

-3 ) اقتصاد و توسعه زراعتی (

 

 

 

 

 

پوهنحی زراعت

به یک کشور بعد از جنگ بیشتر از همه لازم است روی زراعت سرمایه گذاری کند تا به پا بیستد.چون ولایت غزنی یکی از ولایات زراعتی است؛ علاقمندی بیشتری مردم این ولا به ایجاد پوهنحی زراعت بود. در پاسخ به این دو خواست تلاش در ایجاد پوهنحی زراعت گردید وخوشبختانه از بدوتاسیس پوهنتون این پوهنحی نیز با تعلیم وتربیه یکجا تاسیس شد.

این پوهنحی یکی از پوهنحی های کلیدی این پوهنتون بوده که تا حال سه دیپارتمنت (اگرونومی, هارتیکلچر و اقتصاد زراعتی) در چوکات این پوهنحی فعال می باشد درکادر علمی این پوهنحی تاهنوز 19 نفر به حیث استاد جذب شده که ازین جمله 2 تن ماستر یک تن در حال آموزش کورس ماستری وقرار است 2 تن دیگر نیز در طول سال به پروسه ماستری در خارج از کشور بپیوندند .گفتنیست در سال روان دو تن کادر علمی جدید نیز جذب این پوهنحی خواهد شد.

این پوهنحی نیز تا کنون سه دور فارغ التحصیل داشته و هم اکنون  322 نفرمحصل شامل دو تن از طبقه اناث در این پوهنحی مصروف تحصیل اند واماده گی جذب 150 تن محصل جدیدالشمول را نیز برای سال 1393 دارا می باشد