در باره پوهنتون غزنی

 

از آنجایکه غزنی پیشینه تاریخی درخشانی درمشرق زمین داشته و میراث دار یک فرهنگ عظیم در مسیر تاریخ بوده تاسیس یک پوهنتون درین دیار باستانی یکی از نیاز های مبرم جامعه به شمار می رفت که سعی و تلاش مردم ، موسفیدان و نمایندگان مردم بالاخره درتاریخ 1387/3/6 ششم جوزای سال هرازو سیصدو هشتادوهفت - منتج به تاسیس پوهنتون غزنی گردید. این نهاد تحصیلی ازهمان سال رسماً باسیستم کریدیت تحت ریاست محترم پوهندوی احمد شاه رفیقی به فعالیت آغاز نمود. 

در اوایل این پوهنتون باکمترین امکانان جریان یافت که تنها با دو پوهنحی به فعالیت تدریسی خود ادامه داد و محصلان را در دو رشته زراعت (هارتی کلچر و اگرونومی) و دو رشته تعلیم وتربیه (دری و ریاضی) تدریس می نمود . در سال اول (1387)این پوهنتون دارای 110 نفر  دانشجو 14نفر ازطبقه اناث و 97 نفر از طبقه ذکور بود که بعد با ایجاد ظرفیت های نو رقم پذیرش محصلان درین پوهنتون با تساعد ارقام بلند رفته و این نهاد نو پا نیز به طور تمام عیاری به پای ایستاد.

سال  (1390)  این نهاد پربار تحصیلی به ثمر نشسته و اولین فارغان از محصلانش را به جامعه تقدیم نمود هرچند این نهاد تحصیلی باداشتن دو پوهنحی قرار لوایح و قوانین وزارت محترم تحصیلات عالی یک موسیسه تحصیلی می توانست باشد، اما شکوه تاریخی غزنی، مردم این دیار را به افتخار واداشته ، مردم غزنی ، محصلان و اساتید همیشه این نهاد را بنام پوهنتون یاد می کردند که  باتوجه وزارت محترم تحصیلات عالی به زود ترین فرصت این موسسه تحصیلی به پوهنتون تبدیل شد و باتمام معنی نام پوهنتون را اخذ نمود این پوهنتون فعلا در تعمیر اساسی خویش واقع قلعه جوز شهر غزنی باداشتن تعمیر های مجلل وساحه وسیع فعالیت دارد که هم اکنون دارای 5 باب تعمیر اساسی سیستم برق منظم آب وغیره میباشد و در حدود 4000 هزار تن محصل از طبقه اناث و ذکور در این نهاد اکادمیک شامل تحصیل میباشند.

امکانات و تسهیلات :

پوهنتون نو پای غزنی که هفت سال بیش از عمرش نمی گذرد با امکانات ناچیزی به فعالیت آغاز نمود و به مرور زمان به اثر تلاشها و زحمات شخص روسای این پوهنتون؛محترم پوهندوی احمدشاه رفیقی محترم عبدالقدیرخموش ومحترم محمود همت  توانست دارنده ی امکانات وسیع باشد و قناعت دانشجویان این دانشگاه را فراهم نماید که  امروزه با جرات می توان گفت که پوهنتون غزنی از لحاظ امکانات با سایر پوهنتون های کشور واجد برابری و قابل مقایسه می باشد.

تسهیلات تحصیلی و تکنولوژی معلوماتی:

 اکنون این پوهنتون دارای سیستم آی تی قناعت بخش ، چهل پایه کامپیوتر مجهز با انترنیت و یک کتاب خانه ی بزرگ که با بیش از سی هزار 30000 هزار جلد کتاب با زبانهای رسمی کشور در بخش های مختلف می باشند ،تجهیز شده، و بیشتر کوشش شده که ازین کتاب ها تمام محصلان به هرزبان که صحبت می کنند استفاده کرده بتوانند. و همچنان دروس در پوهنتون غزنی توسط پروجیکتور پیش میروند.

تسهیلات تدریسی:

تعداد کل محصلان

تعداد محصلان اناث

تعداد محصلان ذکور

سال های فعالیت

111

14

97

سال اول (تاسیس) 1387

162

31

131

سال دوم (1388)

200

32

168

سال سوم (1389)

3349

578

2771

سال هفتم (1394)

گرچه این پوهنتون از بدو تاسیس به این سو برای فعال نگهداشتن جریان تحصیلی در تعمیرات کرایی به سرمی برد، اما حالا این پوهنتون در ساحه اصلی خویش فعالیت دارد که دارای بلاک های مجهز تدریسی ولیله میباشد وکار بالای ساحه جریان دارد که به کمک مردم شریف این ولایت به یک محیط اکادمیک و علمی تبدیل گردد.