برگزاری سمینار حقوقی محو خشونت علیه زنان در تالار کنفرانسهای پوهنتون غزنی برگزار گردید

برگزاری سمینار  حقوقی محو خشونت علیه زنان در تالار کنفرانسهای پوهنتون غزنی برگزار گردید

این محفل ابتدا با آیات کلام الله مجید توسط قاری صاحب جاوید احمد یکتن از محصلین آغاز گردید

بعدآ معاون علمی پوهنتون محترم محمد مسعود "نیکنام روی موضوعات اجندا صحبت نموده واز اشتراک کننده خواستند که درباره موضوعات حقوقی مطالعه نموده وخود را از چنین موضوع آگاه سازند

سپس مولای صاحب طایف  نماینده حج واوقاف روی موضوعات حقوقی محوخشونت علیه زنان از دیگاه اسلام صحبت نموده واز اشتراک کننده خواست که اگر در بعض مناطق ازدواج اجباری صورت می گیرد

در ادامه نماینده ریاست امور زنان محترمه ناهیده درباره زن وحقوق ان صحبت نموده

خرسندم که زنان در حال حاضر نقش مهمی در زندگی روزمره به‌حیث معلمان، داکتران، قابله‌ها و کارمندان ملکی در افغانستان ایفا می‌کنند. امید زیادی برای نسل‌های آینده افغانستان وجود دارد. به تعداد دو میلیون دختر در حال حاضر در افغانستان به مکتب می‌روند که در زمان طالبان هیچ دختری اجازه نداشت به مکتب برود. اگرچه وضعیت زنان در طی ۱۰ سال اخیر در افغانستان بهبود یافته است

ما این را درک می‌کنیم که محو خشونت علیه زنان در افغانستان و در سراسر جهان یک چالش درازمدت است. ما هم‌چنان این را می‌دانیم که برای تمام افغان‌ها بهتر خواهد بود که زنان نقش مهمی را در جامعه افغانی ایفا کنند. این کافی نیست که قانون اساسی افغانستان می‌گوید که تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن از حقوق مساوی برخوردار است. دولت افغانستان باید در حال حاضر به تعهدات خود در قبال زنان و حقوق‌شان عمل کند و تطبیق قوانین حفاظت زنان در مقابل خشونت را تضمین کند.
.در اخیر نماینده کمیته سویدن محترم فیضی  با توزیع مجلات کمیته سویدن برای افغانستان خاتمه یافت.