اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری پوهنتون ایهوا کوریای جنوبی برای طبقه اناث

پوهنتون ایهوا کوریای جنوبی از اعطای سه سیت بورسیه در رشته های مختلف برای طبقه اناث خبر داده است. شرایط پذیرش در این بورسیه ها : 1. محصل باید از طبقه اناث باشد . 2. محصل واجد شرایط باید از طریق وزارت تحصیلات عالی به ریاست روابط فرهنگی وزارت امور خارجه و سپس به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم سیول کتباً معرفی گردد. 3.معیاد ثبت نام برای سمستر خزانی این بورسیه ها. -دوره اول ثبت نام برای سمستر خزانی از 16 جنوری سال 2017 آغاز و به تاریخ 26 جنوری خاتمه می یابد. - دور دوم ثبت نام برای سمستر خزانی از 3 آپریل 2017 آغاز و به تاریخ 28 آپریل 2017 میلادی خاتمه می یابد. 4.چون این بورسیه ها مخصوص دوره ماستری می باشد، محصل باید به سویه لیسانس از یکی از پوهنتون های معتبر افغانستان فارغ گردیده، سند لیسانس وی طی مراحل لازم را سپری و به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد. 5.محصل باید قبل از ارسال رسمی اسناد از طریق وزارت امور خارجه به گونه آنلاین فورم های مورد نظر را خانه پری، ثبت و راجستر نموده باشد. 6. محصل باید فورم ثبت نام بورسیه های EGPP را از وب سایت پوهنتون مذکور داونلود نموده بعد از خانه پری، به آدرس پوهنتون ایهوا ارسال نماید، یک نقل از فورم خانه پری شده همراه با کاپی سایر اسناد از طریق ریاست روابط فرهنگی به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم سیول ارسال گردد. 7. برای آنکه محصل بتواند از امتیازات این بورسیه بصورت دوامدار مستفید گردد، نمرات وی از مجموع حد اوسط 4,3 حد اقل 3,0 باشد . هرگاه محصل نتواند به این نمره دست یابد از امتیازات این بورسیه محروم و خود مکلف به پرداخت مکمل هزینه های تحصیلی می گردد. 8.تمام اسناد و مدارک لازم برای ثبت نام در این بورسیه ها در صفحه نهم ودهم اوراق معلوماتی که ضم این مکتوب ارسال میگردد، تذکر یافته است . 9.محصلی که نمره معیاری زبان انگلیسیTOEFL یا IELTS را داشته باشد احتمال پذیرش وی از طرف پوهنتون مذکور بالا می باشد. 10.برای ثبت نام در این اسکالرشیپ ها محصل باید به وب سایت پوهنتون ایهوا به لینک htt://admission.ewha.ac.kr/admission مراجعه نموده برای خویش حساب کاربری مخصوص را ایجاد و از آن طریق ثبت نام نماید. 11. رشته های تحصیلی برای دوره ماستری بگونه ی مفصل در صفحه 7 و8 صفحات 20 الی 24 اوراق معلوماتی تذکر یافته است، هنگام انتخاب رشته تحصیلی، کاندید باید تخصص خویش را نیز از روی رشته های پیشنهاد شده انتخاب نماید . 12.اسم این بورسیه ها که Ewha Global partnership program می باشد شامل فیس پوهنتون، مصارف لیلیه یکمقدار پول برای محصل بعنوان جیب خرچ می گردد. 13.برای دست یابی به معلومات مفصل پیرامون این بورسیه ها کاندیدان می توانند به لینک، شماره تماس و ایمیل ذیل مراجعه نمایند . Phone:82-2-htt://admission. Ewha.ac.kr/admission/html/international/guide.asp 3277-7000, Email:ienter@ewha.ac.kr صفحه 21) 14. برای دست یابی به فورم ثبت نام در این بورسیه ها کاندیدان می توانند به لینک ذیل مراجعه نمایند. http:// admission. ewha.ac.kr/admission/html/international/form.asp 15. بخش فرهنگی سفارت ج.ا .ا مقیم سیول با آن عده محصلینی که رسماً معرفی میگردند همکار بوده کاندیدان محترم می توانند به شماره تیلفون 008227933535 و ایمیل آدرس afgembassy1@gmail.com به تماس شده حل مشکل نمایند. 16. سفارت ج .ا.ا مقیم سیول در قسمت پذیرش کاندیدان توسط پوهنتون ایهوا کدام نقشی نداشته، تصمیم نهایی در قسمت قبولی و یاهم رد ایشان به عهده مقامات پوهنتون ایهوا می باشد. مطابق به مفاد یاد داشت تفاهم میان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم سیول و نهاد مذکور، آنها متعهد گردیده اند تا در صورتیکه کاندید تمام معیار های لازم را تکمیل نماید صرف سه تن از آنها را بپذیرد