اطلاعیه وزارت تحصیلات

 

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد آزمون زبان ترکی ( TPE) سفارت جمهوری ترکیه مقیم کابل از برگزاری آزمون زبان ترکی ( TPE) به منظور بررسی مهارت افرادی که زبان ترکی را به عنوان زبان خارجی می آموزند به تاریخ14 جنوری 2017 در انستیتوت بنیاد یونس امره در کابل خبرداده است. جهت تامین ارتباط با آقای محمد افضل محمدی، شماره تماس (0093784132296) و ایمیل آدرس kabil@yeeorg.tr به تماس شو