در باره پوهنتون غزنی

 

از آنجایکه غزنی پیشینه تاریخی درخشانی درمشرق زمین داشته و میراث دار یک فرهنگ عظیم در مسیر تاریخ بوده تاسیس یک پوهنتون درین دیار باستانی یکی از نیاز های مبرم جامعه به شمار می رفت که سعی و تلاش مردم ، موسفیدان و نمایندگان مردم بالاخره درتاریخ 1387/3/6 ششم جوزای سال هرازو سیصدو هشتادوهفت - منتج به تاسیس پوهنتون غزنی گردید. این نهاد تحصیلی ازهمان سال رسماً باسیستم کریدیت تحت ریاست محترم پوهندوی احمد شاه رفیقی به فعالیت آغاز نمود. 

بیشتر

اعلانات

 • اعلان کاریابی
  بمنظورسپردن كاربه اهل كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح...
 • اعلان کاریابی
  بمنظورسپردن كاربه اهل كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح...
 • اعلان کاریابی
  بمنظورسپردن كاربه اهل كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح وايجاد...
 • اعلان کاریابی
  بمنظورسپردن كاربه اهل كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح وايجاد...
 • اعلان کاریابی
  بمنظورسپردن كاربه كار وتحقق بخشيدن اهداف ج .ا.ا درمورد اصلاح وايجاد...
بیشتر