Profile of Languages and Literature Faculty

 

 پیام رییس پوهنحی زبان و ادبیات

هموطنان عزیز و آگاه کشور!

توسعه آموزش و پژوهش یکی از ارکان مهم حرکت به سوی تعالی و پیشرفت، شگوفایی استعداد ها و بالندگی علمی و فرهنگی جامعه است. در این راستا نظام آموزشی کشور، خصوصآ پوهنتون ها نقش عمده و موثری را بر عهده دارند. از اینروست که ما در پوهنحی زبان و ادبیات در پرتو قوانین و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی متعهد به انجام رسالت آموزشی و پژوهشی خویش هستیم. پوهنحی زبان و ادبیات یک واحد آموزش عالی در چوکات پوهنتون غزنی نسبت به تربیت زنان و مردان پژوهشگر، متعهد و پاسدار ارزش های ملی و اسلامی کوشا بوده و تلاش میکند که در آموزش و تربیت انسانهای فرهیخته سرآمد باشد. با درنظرداشت فرصت ها و امکانات خویش، این پوهنحی در نظر دارد تا در عرصه های زبان، ادبیات، هنر و فرهنگ – پژوهشگران، نویسندگان، ادیبان، مترجمان و آموزگاران را برای تربیت نسل جدید میهن عزیز ما به جامعه تقدیم نماید، و به منظور روشنگری افکار عامه و پاسداری از ارزشهای ادبی-فرهنگی کهن کشور و ارتباط با زبان ها و فرهنگهای جهان امکانات لازم فراهم کند. مسولیت پذیری، تعهد و پاسخگویی، کار تیمی، نوآوری، راستگویی، اخلاق اکادمیک، روابط بر پایه احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی از مهمترین ارزشهای مورد توجه این پوهنحی میباشد.

در این شکی نیست که ادبیات نقش سازنده در رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جوانان دارد. کشور ما امروز از خشونت، افراط گرایی، نابرابری، تبعیض، مدیریت ناسالم، فقر علمی-فرهنگی و صدها مشکل دیگر رنج میبرد، که در چنین وضعیتی به فرهنگ سازی، آگاهی و بازگشت به پیام مثبت نیاز مبرم است. فقر و پستی مادی ملتی را تحریک به قیام نمیکند، بلکه آگاهی دقیق مردم با این حالت است که منشا تحریک و پیدایش نهضتی میشود. چنانکه طبقات محروم کشور خود را میبینیم که در فقر و پریشانی غوطه ور اند، ولی به هیچگونه تلاشی برای نجات از سرنوشت شومی که بدان گرفتار اند دست نمیزنند. از اینروست که پوهنحی زبان و ادبیات همواره تلاش دارد تا از طریق آموزش و پژوهش سطح دانایی زنان و مردان جوان کشور را در عصه های زبان، ادبیات، هنر و فرهنگ بالا ببرد تا در برابر مشکلات یادشده ایستادگی نمایند، برای آبادانی کشور شان دست به کار شوند و از سرنوشت شومی که بدان گرفتار اند خلاصی یابند.

امیدوارم با پیشرفت روزافزون و توسعه رشته های پوهنحی زبان و ادبیات همگام با توسعه کیفی و کمی پوهنتون غزنی بتوانیم در راه خدمت به پیشرفت جامعه و کشور عزیز مان گام های موثری برداریم.

 

سال تاسیس ومراحل انکشاف پوهنحی ادبیات:

پوهنځی ادبيات درسال 1391 به حيث اولين مرکز و اولين پوهنځی پوهنتون غزنی بنياد گذاشته

شد که به همت وفعاليت علمی 3 تن استاد ، با پذیرش 181 تن محصل آغاز شد

تعداد دیپارتمنت ها:

پوهنځی ادبيات دارای 4 دیپارتمنت ذیل است .

-1 ) دری (

-1 ) انگليسی (

-3 ) پشتو (

-4 ) عربی (

 

 

پوهنحی زبان وادبیات

پوهنحی زبان وادبیات  با انکه در سال 1393 هجری شمسی ایجاد گردیده اما هسته گذاری آن از همان ایجاد پوهنتون با دیپارتمنت زبان وادبیات دری گذاشته شده بود.

پوهنحی زبان وادبیات نیز مانند سایر پوهنحی ها با پیشنهاد رهبری پوهنتون ومنظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در سال 1393 هجری شمسی  ایجاد گردید.

این پوهنحی داری چهار دیپارتمنت ( زبان وادبیات پشتو, زبان وادبیات دری, زبان وادبیات عربی و زبان وادبیات انگلیسی می باشد.

این چهار دیپارتمنت قبل ازایجاد پوهنحی در چوکات پوهنحی تعلیم وتربیه وجود داشت وتاکنون از سه دیپارتمنت آن (پشتو,دری وعربی) سه دور فارغ التحصیل تقدیم جامعه نموده آند . هم اکنون بیش از 500 تن محصل در این پوهنحی مصروف تحصی آند.

17 تن استاد ورزیده در این پوهنحی مصروف تدریس محصلین هستند که از جمله یک تن آنها داکتر هفت تن دیگر آن ماستر وقرار است سه تن از استادان دیگر این پوهنحی نیز به برنامه های ماستری بپیوندند.  همچنان دو کادر علمی جدید نیز در سال جاری استخدام خواهند شد